GWEFAN DROS DRO YW HON

Cynllun Datblygu Lleol Newydd


Summary (optional)
Mae’r Cynllun Datblygu Lleol yn darparu’r fframwaith cyfreithiol ar gyfer datblygu a defnyddio tir o fewn y Fwrdeistref Sirol (ar wahân i’r tir sy’n rhan o Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri). Mae hefyd yn darparu’r cyd-destun ar gyfer penderfynu ar geisiadau cynllunio lleol. Fel yr awdurdod cynllunio lleol, ni sy’n gyfrifol am baratoi a diweddaru’r Cynllun Datblygu Lleol.
start content

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Dogfennau Presennol sy’n destun ymgynghoriad cyhoeddus:

RSS

Nid oes unrhyw ddogfennau ar agor ar gyfer cyfranogiad cyhoeddus

 

Dogfennau ar y gweill:

Nid oes dogfennau perthnasol ar-lein.

Dogfennau Hanesyddol:

Cynllun Datblygu Lleol Newydd (ymgynghoriad wedi gorffen: 20/09/2019 5:00 PM)

Cynllun Datblygu Lleol Newydd (ymgynghoriad wedi gorffen: 25/01/2019 4:45 PM)

Cynllun Datblygu Lleol Newydd (ymgynghoriad wedi gorffen: 22/12/2017 5:00 PM)

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult

Drag side panels here (optional)
end content