GWEFAN DROS DRO YW HON

Cynllun Datblygu Lleol Newydd


Summary (optional)
Mae’r Cynllun Datblygu Lleol yn darparu’r fframwaith cyfreithiol ar gyfer datblygu a defnyddio tir o fewn y Fwrdeistref Sirol (ar wahân i’r tir sy’n rhan o Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri). Mae hefyd yn darparu’r cyd-destun ar gyfer penderfynu ar geisiadau cynllunio lleol. Fel yr awdurdod cynllunio lleol, ni sy’n gyfrifol am baratoi a diweddaru’r Cynllun Datblygu Lleol.
start content

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Dogfennau Presennol sy’n destun ymgynghoriad cyhoeddus:

RSS

Nid oes unrhyw ddogfennau ar agor ar gyfer cyfranogiad cyhoeddus

 

 

Dogfennau ar y gweill:

Nid oes dogfennau perthnasol ar-lein.

 

Dogfennau Hanesyddol:

Dogfennau Canllawiau Cynllunio Atodol (ymgynghoriad wedi gorffen: 02/02/2018 4:45 PM)

Cynllun Datblygu Lleol Newydd (ymgynghoriad wedi gorffen: 22/12/2017 5:00 PM)

Dogfennau Canllawiau Cynllunio Atodol (ymgynghoriad wedi gorffen: 18/04/2017 4:45 PM)

Dogfennau Canllawiau Cynllunio Atodol (ymgynghoriad wedi gorffen: 03/02/2017 4:45 PM)

Dogfennau Canllawiau Cynllunio Atodol (ymgynghoriad wedi gorffen: 06/01/2017 4:45 PM)

Dogfennau Canllawiau Cynllunio Atodol (ymgynghoriad wedi gorffen: 09/12/2016 4:45 PM)

Dogfennau Canllawiau Cynllunio Atodol (ymgynghoriad wedi gorffen: 04/11/2016 4:45 PM)

Dogfennau Canllawiau Cynllunio Atodol (ymgynghoriad wedi gorffen: 14/10/2016 12:00 AM)

Ardoll Seilwaith Cymunedol (ymgynghoriad wedi gorffen: 05/02/2016 4:45 PM)

Dogfennau Canllawiau Cynllunio Atodol (ymgynghoriad wedi gorffen: 30/10/2015 4:45 PM)

Dogfennau Canllawiau Cynllunio Atodol (ymgynghoriad wedi gorffen: 24/06/2015 4:45 PM)

Dogfennau Canllawiau Cynllunio Atodol (ymgynghoriad wedi gorffen: 24/04/2015 4:45 PM)

Dogfennau Canllawiau Cynllunio Atodol (ymgynghoriad wedi gorffen: 27/03/2015 4:45 PM)

Dogfennau Canllawiau Cynllunio Atodol (ymgynghoriad wedi gorffen: 20/03/2015 4:45 PM)

Dogfennau Canllawiau Cynllunio Atodol (ymgynghoriad wedi gorffen: 20/03/2015 12:00 AM)

Darpariaeth Safle Sipsiwn a Theithwyr (ymgynghoriad wedi gorffen: 06/02/2015 4:45 PM)

Dogfennau Canllawiau Cynllunio Atodol (ymgynghoriad wedi gorffen: 23/01/2015 4:45 PM)

Dogfennau Canllawiau Cynllunio Atodol (ymgynghoriad wedi gorffen: 17/10/2014 5:45 PM)

Dogfennau Canllawiau Cynllunio Atodol (ymgynghoriad wedi gorffen: 22/08/2014 4:45 PM)

Dogfennau Canllawiau Cynllunio Atodol (ymgynghoriad wedi gorffen: 15/08/2014 4:45 PM)

Dogfennau Canllawiau Cynllunio Atodol (ymgynghoriad wedi gorffen: 25/04/2014 4:45 PM)

Dogfennau Newidiadau y Canolbwyntir Arnynt (ymgynghoriad wedi gorffen: 12/10/2012 4:45 PM)

Safleoedd Amgen (ymgynghoriad wedi gorffen: 13/01/2012 4:45 PM)

Cynllun Datblygu Lleol i'w Archwilio Diwygiedig (ymgynghoriad wedi gorffen: 26/04/2011 4:45 PM)

Canllawiau Cynllunio Atodol (ymgynghoriad wedi gorffen: 26/04/2011 4:45 PM)

Gwerthusiad Cynaladwyedd/Asesiad Amgylcheddol Strategol (ymgynghoriad wedi gorffen: 26/04/2011 4:45 PM)

CDLl newydd i'w archwilio gan y cyhoedd (ymgynghoriad wedi gorffen: 03/07/2009 4:45 PM)

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy