GWEFAN DROS DRO YW HON

Cynllun Datblygu Lleol Newydd


Summary (optional)
Mae’r Cynllun Datblygu Lleol yn darparu’r fframwaith cyfreithiol ar gyfer datblygu a defnyddio tir o fewn y Fwrdeistref Sirol (ar wahân i’r tir sy’n rhan o Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri). Mae hefyd yn darparu’r cyd-destun ar gyfer penderfynu ar geisiadau cynllunio lleol. Fel yr awdurdod cynllunio lleol, ni sy’n gyfrifol am baratoi a diweddaru’r Cynllun Datblygu Lleol.
start content

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Cofrestr o Safleoedd

Gweld y Sylwadau (2) 1 Tir oddi ar Ffordd Cae'r Melwr, Llanrwst

No Comments 2 Tir oddi ar Ffordd Cae'r Melwr, Llanrwst

No Comments 3 Tir yng Nghaeffynnon, Ffordd Brenig, Cerrigydrudion, Corwen

No Comments 4 Hafod y Coed, Trefforis Road, Dwygyfylchi

Gweld y Sylwadau (43) 5 Tir yn Fferm Pen y Waen, yr Hen Briffordd, Bae Colwyn, LL28 5UY

No Comments 6 I'r dwyrain o Limpley Lodge, Craigside

Gweld y Sylwadau (17) 7 Tir ger Eryl Arran, Bryn y Bia Road, Craigside

No Comments 8 Tan y Graig Road, Llysfaen

Gweld y Sylwadau (3) 9 Llanrwst Road, Bae Colwyn Uchaf

No Comments 10 Gwellyn Avenue, Bae Cinmel

No Comments 11 Safle Johnson Woodcraft, Cader Avenue, Bae Cinmel

No Comments 12 Cader Avenue, Bae Cinmel

No Comments 13 Rhodfa Caer, y Rhyl. LL18 5LA

No Comments 14 Denbigh Circle, y Rhyl LL18 5HW

No Comments 15 Ger 25 Elwy Circle, y Rhyl LL18 5HF

No Comments 16 Ger 36 Elwy Circle, y Rhyl. LL18 5HF

No Comments 17 Tir rhwng 35 a 37 Owain Glyndwr, Bae Cinmel

No Comments 18 Tir ger 9 Owain Glyndwr, Bae Cinmel

No Comments 19 Owain Glyndwr, Bae Cinmel

No Comments 20 Holywell Crescent, Bae Cinmel

No Comments 21 Ystâd Tileries, Bae Cinmel

No Comments 22 Ystâd Bay Trading, Bae Cinmel

No Comments 23 2 Douglas Road, Bae Colwyn

No Comments 24 166 Yr Hen Briffordd, Mochdre

No Comments 25 Tir yng Nghaer Ffynnon, Ffordd y Berth, Abergele

Gweld y Sylwadau (9) 26 Tir i'r dwyrain o Ddolgau, Dolwen Road, Hen Golwyn

No Comments 27 Yr Hen Ganolfan Arddio, Planhigfa Dolwyd, Dolwyn, Mochdre

No Comments 28 Llannerch Road, Llanfairfechan

No Comments 29 Tir yng Ngogr Ganol, Llansannan

No Comments 30 Hen Iard Nwyddau, Builders Street, Llandudno

No Comments 31 Tir gerllaw Tawelfan, Ty Du Road, Glan Conwy

No Comments 32 Tir yn Ffermdy Ty Du, Ty Du Lane, Glan Conwy

Gweld y Sylwadau (1) 33 Tir ym Maes y Felin, oddi ar Llanrwst Road, Glan Conwy

No Comments 34 Tir ger y Premier Inn, Ffordd Conwy, Cyffordd Llandudno

No Comments 35 Tir ger Parc Masnach Mochdre, Ty Gwyn Road, Dolwyd

No Comments 36 Tir ger Ystâd Ddiwydiannol Cyffordd Llandudno, Ffordd Conwy, Cyffordd Llandudno

No Comments 37 Fron Heulog, Twll Llwynog, Abergele

Gweld y Sylwadau (5) 38 Tir rhwng Hawes Drive a Maes y Castell, Deganwy

Gweld y Sylwadau (7) 39 Tir ger Bryn Lupus Road, Llanrhos, Llandudno (Opsiwn 1)

Gweld y Sylwadau (3) 40 Tir ger Bryn Lupus Road, Llanrhos, Llandudno (Opsiwn 2)

No Comments 41 Tir oddi ar Valley Road, Bae Colwyn

Gweld y Sylwadau (1) 42 Tir oddi ar Iscoed, Gyffin

No Comments 43 Tir oddi ar Ffordd Cae'r Melwr, Llanrwst

No Comments 44 Tir ym Mryn Celyn, Llysfaen

No Comments 45 Tir i'r gogledd o Ffordd Bwlch Sychnant, Conwy

No Comments 46 Tir Glebe Tal y Bont, Tal y Bont

No Comments 47 The Stables, Colwyn Road, Llandudno

No Comments 48 Tyddyn Bach, Graiglwyd Road, Penmaenmawr

Gweld y Sylwadau (2) 49 Fferm Pant y Fran, Pentywyn Road, Deganwy

Gweld y Sylwadau (3) 50 Tir ar Bryn Lupus Road, Llanrhos

Gweld y Sylwadau (3) 51 Tir yn Nhroed y Bwlch, Deganwy

No Comments 52 Old Mill Road, Dwygyfylchi

No Comments 53 Tir ym Mryniau Cochion, Llysfaen

Gweld y Sylwadau (1) 54 Derwen Park, Bae Penrhyn

Gweld y Sylwadau (7) 55 Tir y tu cefn i Fryn y Môr, Dolwen Road

No Comments 56 Tir i'r Dwyrain o'r A470, Llanrwst

Gweld y Sylwadau (2) 57 Tir ar gornel Pentwyn Road a Marl Lane, Deganwy

Gweld y Sylwadau (2) 58 Tir oddi ar Aber Road, Llanfairfechan

No Comments 59 Tir i'r Gogledd Orllewin o Lys y Coed, Llanfairfechan

No Comments 60 Tir i'r Gogledd o Eglwys y Santes Fair a Christ, Llanfairfechan

No Comments 61 Tir i'r Gorllewin o Eglwys y Santes Fair a Christ, Llanfairfechan

No Comments 62 Tir ger Parc Carafannau Castle Cove, Pensarn

No Comments 63 Tir i'r gogledd o Goed yr Afon, Gyffin

No Comments 64 Tir i'r Gorllewin o Goed yr Afon, Gyffin

Gweld y Sylwadau (8) 65 Ger Cronfa Ddwr Pant y Gloch, Honeysuckle Lane, Bae Colwyn Uchaf

Gweld y Sylwadau (18) 66 Fferm Peulwys, Peulwys Lane, Hen Golwyn

No Comments 67 Fferm Brodnant, Lôn Pabo, Cyffordd Llandudno

Gweld y Sylwadau (23) 68 Fferm Peulwys, Peulwys Lane, Hen Golwyn (Safle 2)

No Comments 69 Tir oddi ar Llanfair Road, Abergele

No Comments 70 Tir oddi ar Llanfair Road, Abergele (safle 2)

No Comments 71 Tir oddi ar Towyn Way ac i'r de o Faes Cinmel, Tywyn

No Comments 72 Tir ar gyffordd Towyn Way West a Gors Road, Tywyn

Gweld y Sylwadau (57) 73 Fferm Winllan, Llanrhos Road, Bae Penrhyn

No Comments 74 Tir i'r gogledd o Ffordd Bwlch Sychnant, Conwy

No Comments 75 Tir i'r Dwyrain o Top Llan Road, Glan Conwy

No Comments 76 Tir i'r gogledd o Ffordd Bwlch Sychnant (safle 2), Conwy

Gweld y Sylwadau (4) 77 Tir i'r De o Llanrwst Road, Bae Colwyn Uchaf

No Comments 78 Hen Far Gwin Windjammers, Ffordd Towyn, Belgrano, Abergele

No Comments 79 Tir ger Parc Busnes Abergele, Abergele

No Comments 80 Tir Pentre Brian, Bryn Rhys, Glan Conwy

No Comments 81 Tir gyferbyn â Maes yr Afon, Pentrefoelas (Llain 1)

No Comments 82 Tir gyferbyn â Maes yr Afon, Pentrefoelas (Llain 2)

No Comments 83 Tir gyferbyn â Maes yr Afon, Pentrefoelas (Llain 3)

Gweld y Sylwadau (1) 84 Tir oddi ar Gorwel, Llanfairfechan

No Comments 85 Tir oddi ar Penmaenmawr Road, Llanfairfechan (Opsiwn 1)

No Comments 86 Tir oddi ar Penmaenmawr Road, Llanfairfechan (Opsiwn 2)

Gweld y Sylwadau (7) 87 Tir i'r de a'r dwyrain o Ddolgau, Dolwyn Road, Hen Golwyn

No Comments 88 Tir gerllaw Southerlies, Llandudno

No Comments 89 Tir yn Fron Ganol, Ffordd Tan yr Ysgol, Llanrwst

Gweld y Sylwadau (9) 90 Tir ger Dolwen Road, Hen Golwyn

Gweld y Sylwadau (7) 91 Tir oddi ar Pentwyn Road (i'r De o Erddi St Anne), Llanrhos, Llandudno

Gweld y Sylwadau (1) 92 Tir ger Parc Menter Quinton Hazell, Glan-y-Wern Road, Mochdre, Bae Colwyn

Gweld y Sylwadau (9) 93 Tir ger Dolwen Road (safle 2), Hen Golwyn

No Comments 94 I'r Dwyrain o Tan y Fedw, Trefriw

Gweld y Sylwadau (3) 95 Tir oddi ar Tan y Fron, Deganwy

No Comments 96 Tir oddi ar Gae Tyddyn, Llanrwst

Gweld y Sylwadau (2) 97 Ffordd Llysfaen, Hen Golwyn

Gweld y Sylwadau (1) 98 Maes y Llan, Dwygyfylchi

No Comments 99 Hen Garej Billington's, Conwy

No Comments 100 Tir i'r de o The Kinmel and Kinspa, St George Road, Abergele

Gweld y Sylwadau (6) 101 Pathacres, Bae Colwyn

Gweld y Sylwadau (1) 102 Tir yng Nghae Bodafon, Llandudno

No Comments 103 Tir ym Mryniau rhwng Wormhout Way a Ffordd Conwy, Llandudno

Gweld y Sylwadau (63) 104 Tir ger Ysgol y Creuddyn, Bae Penrhyn

Gweld y Sylwadau (1) 105 Tir ger 4 Cromlech Road, Llandudno

Gweld y Sylwadau (2) 106 Tir ar Crogfryn Lane, Llanrhos

Gweld y Sylwadau (1) 107 Tir ar Queens Road, Llandudno

Gweld y Sylwadau (1) 108 Tir ym Mryniau ger Ysbyty Llandudno, Llandudno

No Comments 109 Tir oddi ar Ffordd Conwy, Penmaenmawr

Gweld y Sylwadau (8) 110 I'r Dwyrain o Llanrwst Road, Bae Colwyn

No Comments 111 Cwm Howard, Llandudno

No Comments 112 Tir ger Neuadd Llangwstenin, Cyffordd Llandudno

Gweld y Sylwadau (2) 113 Tir yn Nhandderwen ac oddi ar Tan y Fron Road, Abergele

No Comments 114 Tir yn Siambar Wen, Llanfair Road, Abergele

No Comments 115 Chwarel Llanddulas, Ardaloedd 1, 5 a 7

Gweld y Sylwadau (4) 116 Chwarel Llanddulas, Ardal 2

Gweld y Sylwadau (4) 117 Chwarel Llanddulas, Ardal 3

Gweld y Sylwadau (1) 118 Cae cylchfan, Abergele

Gweld y Sylwadau (1) 119 Tir i'r Gogledd o Kinmel Manor, Abergele

Gweld y Sylwadau (1) 120 Tir yn St George Road, Abergele

No Comments 121 Plas Penrhyn, Bae Penrhyn

Gweld y Sylwadau (6) 122 Ty Mawr, Hen Golwyn

Gweld y Sylwadau (20) 123 Yn gyfagos at Ysgol Cynfran, Llysfaen

Gweld y Sylwadau (1) 124 Oddi ar Ysguborwen Road, Dwygyfylchi

No Comments 125 Tir yn wynebu'r B5105, Cerrigydrudion

No Comments 126 Gofer, Ffordd Rhuddlan

No Comments 127 Clwyd Bank Road, Bae Cinmel

No Comments 128 Tir i'r de orllewin o Ffordd Berth ddu, Llanrwst

Gweld y Sylwadau (12) 129 Ffarm Pentre Uchaf, Peulwys Lane, Hen Golwyn

No Comments 130 Tir cyffiniol Bodhyfryd, Ffordd Llanrwst, Gyffin

No Comments 131 Cyfnewidfa ffôn BT

No Comments 132 Swyddfeydd Addysg, Ffordd Dinerth, Llandrillo-yn-Rhos

No Comments 133 Fferm Neuadd Dinarth, Llandrillo-yn-Rhos

No Comments 134 Clwb Cymdeithasol - Clwb Ieuenctid, Cyffordd Llandudno

No Comments 135 Dexter Products, Llanfairfechan

Gweld y Sylwadau (1) 136 Bryn Hyfryd - Ffordd Tan yr Ysgol, Llanrwst

No Comments 137 Safle A i'r gogledd o Lanrwst

Gweld y Sylwadau (1) 138 Safle D i'r dwyrain o Lanrwst

Gweld y Sylwadau (1) 139 Safle E ger Bryn Hyfryd, Llanrwst

No Comments 140 South of the Mill, Llanddulas

No Comments 141 Ffordd Pencoed, Llanddulas

Gweld y Sylwadau (19) 142 Wrth ymyl yr hen Reithordy, Llysfaen

No Comments 143 Ffordd Llanelwy, Betws yn Rhos

No Comments 144 Minafon, Betws yn Rhos

No Comments 145 Oddi ar Heol Martin, Eglwys Bach

No Comments 146 The Smithy, Llanfair TH

No Comments 147 Coed Digain, Llangernyw

No Comments 148 I'r gogledd o Lansannan

No Comments 149 Tir oddi ar Llanfair Road (Safle 3), Abergele

Gweld y Sylwadau (3) 150 Ffordd Llysfaen, Hen Golwyn

No Comments 151 Henryd Road, Gyffin

No Comments 152 Ffordd Conwy, Penmaenmawr

No Comments 153 Safle C i'r gogledd-ddwyrain o Lanrwst

No Comments 154 Tir i'r gogledd-ddwyrain o Glan y Môr, Dwygyfylchi

No Comments 155 Tir i'r gogledd o'r A470 a'r gyffordd â Narrow Lane (Safle 1), Cyffordd Llandudno

No Comments 156 Tir i'r gogledd o'r A470 a'r gyffordd â Narrow Lane (Safle 2), Cyffordd Llandudno

Gweld y Sylwadau (10) 157 Tir i'r de o Aber Road (Safle 2), Llanfairfechan

No Comments 158 Tir i'r gogledd o Ffordd Abergele, Llanddulas

No Comments 159 Tir i'r de o Ffordd Abergele, Llanddulas

No Comments 160 Cam Pedwar, Cae'r Llynen, oddi ar Narrow Lane, Cyffordd Llandudno

No Comments 161 Tir yn ffinio ag Eldon Drive, Abergele

Gweld y Sylwadau (10) 162 Fferm Bryn Rhodyn, Hen Golwyn

No Comments 164 I'r dwyrain i Ffordd y Cymry Brenhinol, Cyffordd Llandudno

No Comments 165 Cae Sling, Penmaenmawr

No Comments 166 Tir ger Rhiwlas, Llanddoged

No Comments 167 Tir i'r Gorllewin a'r De o'r Ficerdy, Llannefydd, Dinbych

No Comments 168 Tir i'r Dwyrain o'r Rheithordy, Llanfair Talhaiarn

No Comments 169 Tir i'r Gogledd Ddwyrain o'r Rheithordy, Llansannan

No Comments 170 Tir ar ochr Gogledd Ddwyreiniol Bryn Celyn, Ffordd Hendre, Conwy

Gweld y Sylwadau (2) 171 I'r gorllewin o faes carafanau Maes Dolau, Llanrhos

Gweld y Sylwadau (2) 172 I'r de o faes carafanau Maes Dolau, Llanrhos

Gweld y Sylwadau (3) 173 Fferm Tyn y Coed, Llanrhos

Gweld y Sylwadau (1) 174 Gorllewin o Lôn Bryn Maelgwyn

Gweld y Sylwadau (1) 175 I'r dwyrain o Ty Derwen, Betws Yn Rhos

No Comments 176 Planhigfa Pabo, Llangwstenin, Cyffordd Llandudno

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult

Drag side panels here (optional)
end content