GWEFAN DROS DRO YW HON

Cynllun Datblygu Lleol Newydd


Summary (optional)
Mae’r Cynllun Datblygu Lleol yn darparu’r fframwaith cyfreithiol ar gyfer datblygu a defnyddio tir o fewn y Fwrdeistref Sirol (ar wahân i’r tir sy’n rhan o Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri). Mae hefyd yn darparu’r cyd-destun ar gyfer penderfynu ar geisiadau cynllunio lleol. Fel yr awdurdod cynllunio lleol, ni sy’n gyfrifol am baratoi a diweddaru’r Cynllun Datblygu Lleol.
start content

Ychwanegwch eich cyfeiriad e-bost a bydd cod diogelwch dros dro yn cael ei anfon atoch chi, bydd hyn yn eich caniatáu i newid eich cyfrinair. Bydd yn dod i ben ar ôl 1 awr.

Ar ôl derbyn yr e-bost, cliciwch ar y ddolen gyswllt yn eich e-bost i newid eich cyfrinair. Diolch.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult

Drag side panels here (optional)
end content