GWEFAN DROS DRO YW HON

Cynllun Datblygu Lleol Newydd


Summary (optional)
Mae’r Cynllun Datblygu Lleol yn darparu’r fframwaith cyfreithiol ar gyfer datblygu a defnyddio tir o fewn y Fwrdeistref Sirol (ar wahân i’r tir sy’n rhan o Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri). Mae hefyd yn darparu’r cyd-destun ar gyfer penderfynu ar geisiadau cynllunio lleol. Fel yr awdurdod cynllunio lleol, ni sy’n gyfrifol am baratoi a diweddaru’r Cynllun Datblygu Lleol.
start content

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylw 27518 ar Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol gan Ms Jeanne MACINNES

Cefnogi / Gwrthwynebu: GWRTHWYNEBU
Dolen Gyswllt i'r Ddogfen: Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol - 50 Tir ar Bryn Lupus Road, Llanrhos
Sylw: Any plan to build in this particular part of Llanrhos goes against your stated objectives of:
1 distinctive and special characteristics are protected and enhanced
2 [building in] appropriate ... right location
3 minimise need to travel and dependency on car and overall levels of pollution
It would open the way for more development in Bryn Lupus green belt and change the very nature of Llanrhos itself.
Plan to preserve Llandudno's green hinterland - it is as vital as beach and Orme to Llandudno's tourism.
It would increase traffic multi-fold along Bryn lupus Road
[Gweld Ymateb y Cyngor]
Newid i'r cynllun: Choose the alternative site 91 in your plans. It will have less obvious detrimental impact - with the provisos given in representation 27516. No developments at Llanrhos before you ensure we all have access to mobile phone signals.

Cyflwyniad Gwreiddiol

Any plan to build in this particular part of Llanrhos goes against your stated objectives of:
1 distinctive and special characteristics are protected and enhanced
2 [building in] appropriate ... right location
3 minimise need to travel and dependency on car and overall levels of pollution
It would open the way for more development in Bryn Lupus green belt and change the very nature of Llanrhos itself.
Plan to preserve Llandudno's green hinterland - it is as vital as beach and Orme to Llandudno's tourism.
It would increase traffic multi-fold along Bryn lupus Road

Cadernid


Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult

Drag side panels here (optional)
end content