GWEFAN DROS DRO YW HON

Cynllun Datblygu Lleol Newydd


Summary (optional)
Mae’r Cynllun Datblygu Lleol yn darparu’r fframwaith cyfreithiol ar gyfer datblygu a defnyddio tir o fewn y Fwrdeistref Sirol (ar wahân i’r tir sy’n rhan o Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri). Mae hefyd yn darparu’r cyd-destun ar gyfer penderfynu ar geisiadau cynllunio lleol. Fel yr awdurdod cynllunio lleol, ni sy’n gyfrifol am baratoi a diweddaru’r Cynllun Datblygu Lleol.
start content

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylw 27534 ar Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol gan Mrs Tracey Warburton

Cefnogi / Gwrthwynebu: GWRTHWYNEBU
Dolen Gyswllt i'r Ddogfen: Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol - 50 Tir ar Bryn Lupus Road, Llanrhos
Sylw: Negative impact on local residents, no ideal access, would also increase traffic to the area. Field also gets very wet could cause more problems for Bryn Maelgwyn Lane and Bryn Lupus Road.
[Gweld Ymateb y Cyngor]
Newid i'r cynllun: Not suitable for development remove

Cyflwyniad Gwreiddiol

Negative impact on local residents, no ideal access, would also increase traffic to the area. Field also gets very wet could cause more problems for Bryn Maelgwyn Lane and Bryn Lupus Road.


Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult

Drag side panels here (optional)
end content