GWEFAN DROS DRO YW HON

Cynllun Datblygu Lleol Newydd


Summary (optional)
Mae’r Cynllun Datblygu Lleol yn darparu’r fframwaith cyfreithiol ar gyfer datblygu a defnyddio tir o fewn y Fwrdeistref Sirol (ar wahân i’r tir sy’n rhan o Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri). Mae hefyd yn darparu’r cyd-destun ar gyfer penderfynu ar geisiadau cynllunio lleol. Fel yr awdurdod cynllunio lleol, ni sy’n gyfrifol am baratoi a diweddaru’r Cynllun Datblygu Lleol.
start content

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylw 27561 ar Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol gan Mrs Tiffany Child

Cefnogi / Gwrthwynebu: GWRTHWYNEBU
Dolen Gyswllt i'r Ddogfen: Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol - 5 Tir yn Fferm Pen y Waen, yr Hen Briffordd, Bae Colwyn, LL28 5UY
Sylw: The access road is too narrow to increase traffic and is not able to be expanded. We already have difficulty driving up and down the road. The open space is a haven for wildlife. Weather conditions I.e. wind strength does not make it a safe environment for building- danger to current residents and wildlife. Unsuitable access for further development
[Gweld Ymateb y Cyngor]
Newid i'r cynllun: Consideration to other more suitable areas to build on primarily due to access

Cyflwyniad Gwreiddiol

The access road is too narrow to increase traffic and is not able to be expanded. We already have difficulty driving up and down the road. The open space is a haven for wildlife. Weather conditions I.e. wind strength does not make it a safe environment for building- danger to current residents and wildlife. Unsuitable access for further development


Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult

Drag side panels here (optional)
end content