GWEFAN DROS DRO YW HON

Cynllun Datblygu Lleol Newydd


Summary (optional)
Mae’r Cynllun Datblygu Lleol yn darparu’r fframwaith cyfreithiol ar gyfer datblygu a defnyddio tir o fewn y Fwrdeistref Sirol (ar wahân i’r tir sy’n rhan o Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri). Mae hefyd yn darparu’r cyd-destun ar gyfer penderfynu ar geisiadau cynllunio lleol. Fel yr awdurdod cynllunio lleol, ni sy’n gyfrifol am baratoi a diweddaru’r Cynllun Datblygu Lleol.
start content

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylw 27563 ar Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol gan Mr David Child

Cefnogi / Gwrthwynebu: GWRTHWYNEBU
Dolen Gyswllt i'r Ddogfen: Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol - 5 Tir yn Fferm Pen y Waen, yr Hen Briffordd, Bae Colwyn, LL28 5UY
Sylw: Access very narrow if a car is parked on Ffordd Triban it is extremely difficult to drive another car past it let alone an emergency services vehicle or refuse vehicle. Increase throughput of traffic will increase chance of an accident due to narrow road and 90 degree blind bend. Site is prone to excessively high wind speed due to natural funneling effect and is unsuited to housing.
[Gweld Ymateb y Cyngor]
Newid i'r cynllun: Locate another site for LDP with better access and shelter from high winds.

Cyflwyniad Gwreiddiol

Access very narrow if a car is parked on Ffordd Triban it is extremely difficult to drive another car past it let alone an emergency services vehicle or refuse vehicle. Increase throughput of traffic will increase chance of an accident due to narrow road and 90 degree blind bend. Site is prone to excessively high wind speed due to natural funneling effect and is unsuited to housing.


Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult

Drag side panels here (optional)
end content