GWEFAN DROS DRO YW HON

Cynllun Datblygu Lleol Newydd


Summary (optional)
Mae’r Cynllun Datblygu Lleol yn darparu’r fframwaith cyfreithiol ar gyfer datblygu a defnyddio tir o fewn y Fwrdeistref Sirol (ar wahân i’r tir sy’n rhan o Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri). Mae hefyd yn darparu’r cyd-destun ar gyfer penderfynu ar geisiadau cynllunio lleol. Fel yr awdurdod cynllunio lleol, ni sy’n gyfrifol am baratoi a diweddaru’r Cynllun Datblygu Lleol.
start content

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylw 27568 ar Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol gan Mr Anthony Keysell

Cefnogi / Gwrthwynebu: GWRTHWYNEBU
Dolen Gyswllt i'r Ddogfen: Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol - 5 Tir yn Fferm Pen y Waen, yr Hen Briffordd, Bae Colwyn, LL28 5UY
Sylw: Site ref 5 Pen y Waen Farm This site was previously rejected due to access problems. Ffordd Triban is a narrow cul-de-sac and vehicles parked on the road often restrict access, causing problems for emergency vehicles and recycling / dustbin vehicles and even, sometimes, for the residents of Ffordd Triban.. The area outlined lies outside the current residential boundary, and is home to a variety of wildlife, including bats, foxes, badgers, frogs , newts and many species of birds.
[Gweld Ymateb y Cyngor]
Newid i'r cynllun: I request that this site (5) is removed from the revised LDP

Cyflwyniad Gwreiddiol

Site ref 5 Pen y Waen Farm This site was previously rejected due to access problems. Ffordd Triban is a narrow cul-de-sac and vehicles parked on the road often restrict access, causing problems for emergency vehicles and recycling / dustbin vehicles and even, sometimes, for the residents of Ffordd Triban.. The area outlined lies outside the current residential boundary, and is home to a variety of wildlife, including bats, foxes, badgers, frogs , newts and many species of birds.


Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult

Drag side panels here (optional)
end content