GWEFAN DROS DRO YW HON

Cynllun Datblygu Lleol Newydd


Summary (optional)
Mae’r Cynllun Datblygu Lleol yn darparu’r fframwaith cyfreithiol ar gyfer datblygu a defnyddio tir o fewn y Fwrdeistref Sirol (ar wahân i’r tir sy’n rhan o Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri). Mae hefyd yn darparu’r cyd-destun ar gyfer penderfynu ar geisiadau cynllunio lleol. Fel yr awdurdod cynllunio lleol, ni sy’n gyfrifol am baratoi a diweddaru’r Cynllun Datblygu Lleol.
start content

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylw 27572 ar Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol gan Miss Bianca Child

Cefnogi / Gwrthwynebu: GWRTHWYNEBU
Dolen Gyswllt i'r Ddogfen: Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol - 5 Tir yn Fferm Pen y Waen, yr Hen Briffordd, Bae Colwyn, LL28 5UY
Sylw: The access road, Ffordd Triban, has not been built/designed for further traffic throughput but merely as a cul de sac. It is extremely narrow with minimal passing opportunity for a car nevermind emergency services vehicle. Therefore I would consider it a threat to life and safety for residents.
[Gweld Ymateb y Cyngor]
Newid i'r cynllun: Due to restricted access and lives and safety of residents it is not a suitable piece of land for development. Other areas in the county should be considered and not this one.

Cyflwyniad Gwreiddiol

The access road, Ffordd Triban, has not been built/designed for further traffic throughput but merely as a cul de sac. It is extremely narrow with minimal passing opportunity for a car nevermind emergency services vehicle. Therefore I would consider it a threat to life and safety for residents.


Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult

Drag side panels here (optional)
end content