GWEFAN DROS DRO YW HON

Cynllun Datblygu Lleol Newydd


Summary (optional)
Mae’r Cynllun Datblygu Lleol yn darparu’r fframwaith cyfreithiol ar gyfer datblygu a defnyddio tir o fewn y Fwrdeistref Sirol (ar wahân i’r tir sy’n rhan o Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri). Mae hefyd yn darparu’r cyd-destun ar gyfer penderfynu ar geisiadau cynllunio lleol. Fel yr awdurdod cynllunio lleol, ni sy’n gyfrifol am baratoi a diweddaru’r Cynllun Datblygu Lleol.
start content

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylw 27599 ar Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol gan Mark Williams

Cefnogi / Gwrthwynebu: GWRTHWYNEBU
Dolen Gyswllt i'r Ddogfen: Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol - 5 Tir yn Fferm Pen y Waen, yr Hen Briffordd, Bae Colwyn, LL28 5UY
Sylw: Ffordd Triban is a narrow cul-de-sac, negotiating it is already extremely difficult, vehicles parked on the roadside already cause a severe hindrance to existing traffic, let alone emergency service vehicles. 'Riding' the pavement to pass each other is the only option when a single car is parked on the roadside. Waste collection vehicles already cause temporary grid lock each week. An existing blind corner further exasperates issues. Ffordd Triban could simply not cope with any increase in traffic and there would inevitably be accidents as a result. The site should be withdrawn.
[Gweld Ymateb y Cyngor]
Newid i'r cynllun: Due to the existing narrow width of Ffordd Triban as an access road and the existing traffic issues, the site (5) is unsuitable and should be withdrawn from LDP.

Cyflwyniad Gwreiddiol

Ffordd Triban is a narrow cul-de-sac, negotiating it is already extremely difficult, vehicles parked on the roadside already cause a severe hindrance to existing traffic, let alone emergency service vehicles. 'Riding' the pavement to pass each other is the only option when a single car is parked on the roadside. Waste collection vehicles already cause temporary grid lock each week. An existing blind corner further exasperates issues. Ffordd Triban could simply not cope with any increase in traffic and there would inevitably be accidents as a result. The site should be withdrawn.


Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult

Drag side panels here (optional)
end content