GWEFAN DROS DRO YW HON

Cynllun Datblygu Lleol Newydd


Summary (optional)
Mae’r Cynllun Datblygu Lleol yn darparu’r fframwaith cyfreithiol ar gyfer datblygu a defnyddio tir o fewn y Fwrdeistref Sirol (ar wahân i’r tir sy’n rhan o Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri). Mae hefyd yn darparu’r cyd-destun ar gyfer penderfynu ar geisiadau cynllunio lleol. Fel yr awdurdod cynllunio lleol, ni sy’n gyfrifol am baratoi a diweddaru’r Cynllun Datblygu Lleol.
start content

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylw 27600 ar Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol gan Mrs E Williams

Cefnogi / Gwrthwynebu: GWRTHWYNEBU
Dolen Gyswllt i'r Ddogfen: Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol - 5 Tir yn Fferm Pen y Waen, yr Hen Briffordd, Bae Colwyn, LL28 5UY
Sylw: *The road is too narrow *to have construction vehicles up and down the road on a daily basis for an uncertain amount of time (years?) would be intolerable for residence along with the noise created with having a building site at the back of our homes/end of our road * concerns over construction dust and its environmental and health consequences *the character of the neighbourhood would be lost by the transition of Ffordd Triban into a main busy road *Local GP services are already at breaking point *strain on the local primary school *significant extra traffic to Kings Road.
[Gweld Ymateb y Cyngor]
Newid i'r cynllun: Not suitable, site should be withdrawn

Cyflwyniad Gwreiddiol

*The road is too narrow *to have construction vehicles up and down the road on a daily basis for an uncertain amount of time (years?) would be intolerable for residence along with the noise created with having a building site at the back of our homes/end of our road * concerns over construction dust and its environmental and health consequences *the character of the neighbourhood would be lost by the transition of Ffordd Triban into a main busy road *Local GP services are already at breaking point *strain on the local primary school *significant extra traffic to Kings Road.


Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult

Drag side panels here (optional)
end content