GWEFAN DROS DRO YW HON

Cynllun Datblygu Lleol Newydd


Summary (optional)
Mae’r Cynllun Datblygu Lleol yn darparu’r fframwaith cyfreithiol ar gyfer datblygu a defnyddio tir o fewn y Fwrdeistref Sirol (ar wahân i’r tir sy’n rhan o Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri). Mae hefyd yn darparu’r cyd-destun ar gyfer penderfynu ar geisiadau cynllunio lleol. Fel yr awdurdod cynllunio lleol, ni sy’n gyfrifol am baratoi a diweddaru’r Cynllun Datblygu Lleol.
start content

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylw 27608 ar Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol gan Mr Edward Adams

Cefnogi / Gwrthwynebu: GWRTHWYNEBU
Dolen Gyswllt i'r Ddogfen: Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol - 110 I’r Dwyrain o Llanrwst Road, Bae Colwyn
Sylw: This should be considered along with 101 & 65. If either of those would be accepted then this one would also have to be accepted as it is separated from Pathacres only by the narrow bridleway. This area would enable a large housing estate to be developed in a countryside. Vehicular access seems only through gate on bridleway. Lane is eroded with existing use. The narrowness of the lane & its use as a bridleway & walkaway make it unsuitable for extra traffic. If approved undoubtedly land to the south will be proposed for development.
[Gweld Ymateb y Cyngor]
Newid i'r cynllun: Retain as agricultural land and unspoilt countryside

Cyflwyniad Gwreiddiol

This should be considered along with 101 & 65. If either of those would be accepted then this one would also have to be accepted as it is separated from Pathacres only by the narrow bridleway. This area would enable a large housing estate to be developed in a countryside. Vehicular access seems only through gate on bridleway. Lane is eroded with existing use. The narrowness of the lane & its use as a bridleway & walkaway make it unsuitable for extra traffic. If approved undoubtedly land to the south will be proposed for development.


Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult

Drag side panels here (optional)
end content