GWEFAN DROS DRO YW HON

Cynllun Datblygu Lleol Newydd


Summary (optional)
Mae’r Cynllun Datblygu Lleol yn darparu’r fframwaith cyfreithiol ar gyfer datblygu a defnyddio tir o fewn y Fwrdeistref Sirol (ar wahân i’r tir sy’n rhan o Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri). Mae hefyd yn darparu’r cyd-destun ar gyfer penderfynu ar geisiadau cynllunio lleol. Fel yr awdurdod cynllunio lleol, ni sy’n gyfrifol am baratoi a diweddaru’r Cynllun Datblygu Lleol.
start content

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylw 27610 ar Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol gan Mr Edward Adams

Cefnogi / Gwrthwynebu: GWRTHWYNEBU
Dolen Gyswllt i'r Ddogfen: Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol - 65 Ger Cronfa Ddwr Pant y Gloch, Honeysuckle Lane, Bae Colwyn Uchaf
Sylw: This should be considered along with 110 & 101. If either of those were to be accepted this one would also have to be accepted. Site access is only from the Bridleway of Honeysuckle Lane. Site would enable many new dwellings to be built. Bridleway has eroded with existing use. The narrowness and its use as bridleway and walkway is unsuitable for extra traffic. The character of the lane would be spoilt and there are no sewage facilities. There are no passing places for pedestrians or vehicles in the vicinity.
[Gweld Ymateb y Cyngor]
Newid i'r cynllun: Retain as Green Wedge to prevent further spoiling of a country lane and damage to the Bridleway.

Cyflwyniad Gwreiddiol

This should be considered along with 110 & 101. If either of those were to be accepted this one would also have to be accepted. Site access is only from the Bridleway of Honeysuckle Lane. Site would enable many new dwellings to be built. Bridleway has eroded with existing use. The narrowness and its use as bridleway and walkway is unsuitable for extra traffic. The character of the lane would be spoilt and there are no sewage facilities. There are no passing places for pedestrians or vehicles in the vicinity.


Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult

Drag side panels here (optional)
end content