GWEFAN DROS DRO YW HON

Cynllun Datblygu Lleol Newydd


Summary (optional)
Mae’r Cynllun Datblygu Lleol yn darparu’r fframwaith cyfreithiol ar gyfer datblygu a defnyddio tir o fewn y Fwrdeistref Sirol (ar wahân i’r tir sy’n rhan o Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri). Mae hefyd yn darparu’r cyd-destun ar gyfer penderfynu ar geisiadau cynllunio lleol. Fel yr awdurdod cynllunio lleol, ni sy’n gyfrifol am baratoi a diweddaru’r Cynllun Datblygu Lleol.
start content

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylw 27631 ar Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol gan Mr John Whittle

Cefnogi / Gwrthwynebu: GWRTHWYNEBU
Dolen Gyswllt i'r Ddogfen: Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol - 5 Tir yn Fferm Pen y Waen, yr Hen Briffordd, Bae Colwyn, LL28 5UY
Sylw: It would appear clear that Ffordd Triban would serve as the access road to a new development. Assuming that the number of properties would be in excess of five it is a requirement that the minimum width of the road is 5.5 mts to allow reasonable separation between vehicles travelling in opposite directions. The width of Ffordd Triban is 4.8 mts thus rendering it unsuitable for access purposes. Any development would have an adverse impact on Cherry Tree Lane (feeder road) with potentially well over 100 additional daily vehicle movements negotiating the dangerous Cherry Tree Lane/Old Highway T junction.
[Gweld Ymateb y Cyngor]
Newid i'r cynllun: The site must be removed from the RDLP as access status cannot be approved by the Local Highways Authority.

Cyflwyniad Gwreiddiol

It would appear clear that Ffordd Triban would serve as the access road to a new development. Assuming that the number of properties would be in excess of five it is a requirement that the minimum width of the road is 5.5 mts to allow reasonable separation between vehicles travelling in opposite directions. The width of Ffordd Triban is 4.8 mts thus rendering it unsuitable for access purposes. Any development would have an adverse impact on Cherry Tree Lane (feeder road) with potentially well over 100 additional daily vehicle movements negotiating the dangerous Cherry Tree Lane/Old Highway T junction.


Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult

Drag side panels here (optional)
end content