GWEFAN DROS DRO YW HON

Cynllun Datblygu Lleol Newydd


Summary (optional)
Mae’r Cynllun Datblygu Lleol yn darparu’r fframwaith cyfreithiol ar gyfer datblygu a defnyddio tir o fewn y Fwrdeistref Sirol (ar wahân i’r tir sy’n rhan o Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri). Mae hefyd yn darparu’r cyd-destun ar gyfer penderfynu ar geisiadau cynllunio lleol. Fel yr awdurdod cynllunio lleol, ni sy’n gyfrifol am baratoi a diweddaru’r Cynllun Datblygu Lleol.
start content

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylw 27632 ar Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol gan Adrian Ives

Cefnogi / Gwrthwynebu: GWRTHWYNEBU
Dolen Gyswllt i'r Ddogfen: Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol - 5 Tir yn Fferm Pen y Waen, yr Hen Briffordd, Bae Colwyn, LL28 5UY
Sylw: I believe an application for residential development on this land was previously submitted to Colwyn Borough Council. The access to the development was along Ffordd Triban and the application was refused on the grounds that the carriageway was too narrow to accommodate the resulting increased traffic flow.
The land now earmarked for inclusion on the RLDP makes no provision for alternative access. In view of the refused application to develop, this would result in the land being inaccessible and I am confounded as to why it would even be considered for inclusion unless the previous application had been overlooked.
[Gweld Ymateb y Cyngor]
Newid i'r cynllun: In consideration of my representation, I request that Site Reference 5: Land at Pen-y-Waen farm, be removed from the Replacement Local Development Plan.

Cyflwyniad Gwreiddiol

I believe an application for residential development on this land was previously submitted to Colwyn Borough Council. The access to the development was along Ffordd Triban and the application was refused on the grounds that the carriageway was too narrow to accommodate the resulting increased traffic flow.
The land now earmarked for inclusion on the RLDP makes no provision for alternative access. In view of the refused application to develop, this would result in the land being inaccessible and I am confounded as to why it would even be considered for inclusion unless the previous application had been overlooked.


Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult

Drag side panels here (optional)
end content