GWEFAN DROS DRO YW HON

Cynllun Datblygu Lleol Newydd


Summary (optional)
Mae’r Cynllun Datblygu Lleol yn darparu’r fframwaith cyfreithiol ar gyfer datblygu a defnyddio tir o fewn y Fwrdeistref Sirol (ar wahân i’r tir sy’n rhan o Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri). Mae hefyd yn darparu’r cyd-destun ar gyfer penderfynu ar geisiadau cynllunio lleol. Fel yr awdurdod cynllunio lleol, ni sy’n gyfrifol am baratoi a diweddaru’r Cynllun Datblygu Lleol.
start content

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylw 27633 ar Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol gan Mrs Christine Ives

Cefnogi / Gwrthwynebu: GWRTHWYNEBU
Dolen Gyswllt i'r Ddogfen: Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol - 5 Tir yn Fferm Pen y Waen, yr Hen Briffordd, Bae Colwyn, LL28 5UY
Sylw: Ffordd Triban is a narrow road and can be hard to access as it currently is.
The land at Site 5 (Land at Pen y Waen farm, Old Highway, Colwyn Bay) has been previously put forward as development land and was rejected by the Council because of the road width and access constraints of Ffordd Triban.
The road has not changed since. The situation regarding access has not changed and the site should not be allowed to go forward.
[Gweld Ymateb y Cyngor]
Newid i'r cynllun: The situation regarding access has not changed since the last application was refused. I strongly object to Site 5 going forward to the RLDP and request it be withdrawn.

Cyflwyniad Gwreiddiol

Ffordd Triban is a narrow road and can be hard to access as it currently is.
The land at Site 5 (Land at Pen y Waen farm, Old Highway, Colwyn Bay) has been previously put forward as development land and was rejected by the Council because of the road width and access constraints of Ffordd Triban.
The road has not changed since. The situation regarding access has not changed and the site should not be allowed to go forward.


Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult

Drag side panels here (optional)
end content