GWEFAN DROS DRO YW HON

Cynllun Datblygu Lleol Newydd


Summary (optional)
Mae’r Cynllun Datblygu Lleol yn darparu’r fframwaith cyfreithiol ar gyfer datblygu a defnyddio tir o fewn y Fwrdeistref Sirol (ar wahân i’r tir sy’n rhan o Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri). Mae hefyd yn darparu’r cyd-destun ar gyfer penderfynu ar geisiadau cynllunio lleol. Fel yr awdurdod cynllunio lleol, ni sy’n gyfrifol am baratoi a diweddaru’r Cynllun Datblygu Lleol.
start content

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylw 27637 ar Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol gan Mr Michael Roberts

Cefnogi / Gwrthwynebu: GWRTHWYNEBU
Dolen Gyswllt i'r Ddogfen: Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol - 5 Tir yn Fferm Pen y Waen, yr Hen Briffordd, Bae Colwyn, LL28 5UY
Sylw: Ffordd Triban was quite obviously not designed for anything other than to serve the few houses built on it at a time in the early 1980's when car ownership per house hold was not anywhere near as high. The road is unusually narrow, with a less than safe junction onto Cherry Tree Lane. An increase in traffic would cause congestion and accidents. The character of the area which includes the Bryn Seion Chapel would be spoilt. Lastly, Conwy Council must make the process of objecting more user friendly. Finding, registering, navigating and finally placing an objection was quite a mission!
[Gweld Ymateb y Cyngor]
Newid i'r cynllun: Site five should be rejected as it previously has been on the grounds that Ffordd Triban is too narrow to serve as a main access road.

Cyflwyniad Gwreiddiol

Ffordd Triban was quite obviously not designed for anything other than to serve the few houses built on it at a time in the early 1980's when car ownership per house hold was not anywhere near as high. The road is unusually narrow, with a less than safe junction onto Cherry Tree Lane. An increase in traffic would cause congestion and accidents. The character of the area which includes the Bryn Seion Chapel would be spoilt. Lastly, Conwy Council must make the process of objecting more user friendly. Finding, registering, navigating and finally placing an objection was quite a mission!


Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult

Drag side panels here (optional)
end content