GWEFAN DROS DRO YW HON

Cynllun Datblygu Lleol Newydd


Summary (optional)
Mae’r Cynllun Datblygu Lleol yn darparu’r fframwaith cyfreithiol ar gyfer datblygu a defnyddio tir o fewn y Fwrdeistref Sirol (ar wahân i’r tir sy’n rhan o Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri). Mae hefyd yn darparu’r cyd-destun ar gyfer penderfynu ar geisiadau cynllunio lleol. Fel yr awdurdod cynllunio lleol, ni sy’n gyfrifol am baratoi a diweddaru’r Cynllun Datblygu Lleol.
start content

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylw 27638 ar Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol gan MR Stuart Gregory

Cefnogi / Gwrthwynebu: GWRTHWYNEBU
Dolen Gyswllt i'r Ddogfen: Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol - 5 Tir yn Fferm Pen y Waen, yr Hen Briffordd, Bae Colwyn, LL28 5UY
Sylw: The proposal for 117 new houses would increase the traffic flow by an estimated 234 additional cars (two cars per family through the proposed access road of Ffordd Triban. This is an extremely narrow road with already restricted access for home owners when cars are parked on the side of the road. This is totally unsuitable for heavy building traffic and will cause massive inconvenience with a total disregard for residents. The development of this land will destroy a beautiful habitat for wildlife and should take place on the more suitable brown field sites.
[Gweld Ymateb y Cyngor]
Newid i'r cynllun: I request that this site(5) is removed from the RDLP. There are sites with better and safer access, which should be considered. The protection of green land should be a priority and more imaginative consideration given to the redevelopment of brownfield and infill sites.

Cyflwyniad Gwreiddiol

The proposal for 117 new houses would increase the traffic flow by an estimated 234 additional cars (two cars per family through the proposed access road of Ffordd Triban. This is an extremely narrow road with already restricted access for home owners when cars are parked on the side of the road. This is totally unsuitable for heavy building traffic and will cause massive inconvenience with a total disregard for residents. The development of this land will destroy a beautiful habitat for wildlife and should take place on the more suitable brown field sites.


Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult

Drag side panels here (optional)
end content