GWEFAN DROS DRO YW HON

Cynllun Datblygu Lleol Newydd


Summary (optional)
Mae’r Cynllun Datblygu Lleol yn darparu’r fframwaith cyfreithiol ar gyfer datblygu a defnyddio tir o fewn y Fwrdeistref Sirol (ar wahân i’r tir sy’n rhan o Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri). Mae hefyd yn darparu’r cyd-destun ar gyfer penderfynu ar geisiadau cynllunio lleol. Fel yr awdurdod cynllunio lleol, ni sy’n gyfrifol am baratoi a diweddaru’r Cynllun Datblygu Lleol.
start content

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylw 27655 ar Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol gan Mr John Drew

Cefnogi / Gwrthwynebu: GWRTHWYNEBU
Dolen Gyswllt i'r Ddogfen: Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol - 5 Tir yn Fferm Pen y Waen, yr Hen Briffordd, Bae Colwyn, LL28 5UY
Sylw: The road leading to Ffordd Triban is narrow, as is the cul-de-sac. This has already led to access problems for emergency and service vehicles due to increased car ownership in recent years, and roadside parking. Any increase in traffic will exacerbate this issue, which is already a problem. This, with the resident population as it currently stands.
The development of yet more green land will destroy valuable wildlife habitat for newts, bats, badgers etc. Protection of wildlife and green land should be given priority. The surrounding area has become very built up increasingly limiting habitat / range to Pwllycrochan woods.
[Gweld Ymateb y Cyngor]
Newid i'r cynllun: I request that the site (5) is removed from the RDLP . There are sites with better and safer access which should be considered, with less damage to local wildlife, and quality of life of local residents.

Cyflwyniad Gwreiddiol

The road leading to Ffordd Triban is narrow, as is the cul-de-sac. This has already led to access problems for emergency and service vehicles due to increased car ownership in recent years, and roadside parking. Any increase in traffic will exacerbate this issue, which is already a problem. This, with the resident population as it currently stands.
The development of yet more green land will destroy valuable wildlife habitat for newts, bats, badgers etc. Protection of wildlife and green land should be given priority. The surrounding area has become very built up increasingly limiting habitat / range to Pwllycrochan woods.


Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult

Drag side panels here (optional)
end content