GWEFAN DROS DRO YW HON

Cynllun Datblygu Lleol Newydd


Summary (optional)
Mae’r Cynllun Datblygu Lleol yn darparu’r fframwaith cyfreithiol ar gyfer datblygu a defnyddio tir o fewn y Fwrdeistref Sirol (ar wahân i’r tir sy’n rhan o Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri). Mae hefyd yn darparu’r cyd-destun ar gyfer penderfynu ar geisiadau cynllunio lleol. Fel yr awdurdod cynllunio lleol, ni sy’n gyfrifol am baratoi a diweddaru’r Cynllun Datblygu Lleol.
start content

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylw 27656 ar Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol gan Mrs Barbara Whittle

Cefnogi / Gwrthwynebu: GWRTHWYNEBU
Dolen Gyswllt i'r Ddogfen: Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol - 5 Tir yn Fferm Pen y Waen, yr Hen Briffordd, Bae Colwyn, LL28 5UY
Sylw: Ffordd Triban would appear to be the proposed access road. The width of the road not only fails to meet the requirements for access road purposes but the visibility splay where the road swings at no.11 obstructs driver vision thus reducing driver reaction time to a hazardous level. This was not an issue when the road and plots were laid out as the now established hedge did not exist. Increase traffic passing through this point will undoubtedly increase the current acceptable hazard level to a dangerous classification.
[Gweld Ymateb y Cyngor]
Newid i'r cynllun: Rejection of the proposed addition to the LPD on the grounds of road safety

Cyflwyniad Gwreiddiol

Ffordd Triban would appear to be the proposed access road. The width of the road not only fails to meet the requirements for access road purposes but the visibility splay where the road swings at no.11 obstructs driver vision thus reducing driver reaction time to a hazardous level. This was not an issue when the road and plots were laid out as the now established hedge did not exist. Increase traffic passing through this point will undoubtedly increase the current acceptable hazard level to a dangerous classification.


Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult

Drag side panels here (optional)
end content