GWEFAN DROS DRO YW HON

Cynllun Datblygu Lleol Newydd


Summary (optional)
Mae’r Cynllun Datblygu Lleol yn darparu’r fframwaith cyfreithiol ar gyfer datblygu a defnyddio tir o fewn y Fwrdeistref Sirol (ar wahân i’r tir sy’n rhan o Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri). Mae hefyd yn darparu’r cyd-destun ar gyfer penderfynu ar geisiadau cynllunio lleol. Fel yr awdurdod cynllunio lleol, ni sy’n gyfrifol am baratoi a diweddaru’r Cynllun Datblygu Lleol.
start content

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylw 27658 ar Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol gan Matthew Jones

Cefnogi / Gwrthwynebu: GWRTHWYNEBU
Dolen Gyswllt i'r Ddogfen: Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol - 5 Tir yn Fferm Pen y Waen, yr Hen Briffordd, Bae Colwyn, LL28 5UY
Sylw: The sewerage system serving Ffordd Triban has historical problems. Any development would surely require additional sewerage infrastructure to be installed. The junction from Ffordd Triban onto Cherry Tree Lane is obstructed on each side by the properties occupying the corner plots, Cherry Tree Lane is already a cut-through with heavy traffic flow. The first corner once on Ffordd Triban is blind and dangerous and can only be safely taken at 10mph or less, vans and 4x4's parked-up make this corner an accident risk waiting to happen as it currently stands. Heavy construction vehicles could not use this road safely.
[Gweld Ymateb y Cyngor]
Newid i'r cynllun: Aternative sewerage infrasturcture required, an alternative access road required, destruction of the areas character unavoidable. Road unsuable for heavy construction vehicles-one car parked on the road would render any construction vehcile trying to pass impossible without causing a risk to residents health and safety.

Cyflwyniad Gwreiddiol

The sewerage system serving Ffordd Triban has historical problems. Any development would surely require additional sewerage infrastructure to be installed. The junction from Ffordd Triban onto Cherry Tree Lane is obstructed on each side by the properties occupying the corner plots, Cherry Tree Lane is already a cut-through with heavy traffic flow. The first corner once on Ffordd Triban is blind and dangerous and can only be safely taken at 10mph or less, vans and 4x4's parked-up make this corner an accident risk waiting to happen as it currently stands. Heavy construction vehicles could not use this road safely.


Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult

Drag side panels here (optional)
end content