GWEFAN DROS DRO YW HON

Cynllun Datblygu Lleol Newydd


Summary (optional)
Mae’r Cynllun Datblygu Lleol yn darparu’r fframwaith cyfreithiol ar gyfer datblygu a defnyddio tir o fewn y Fwrdeistref Sirol (ar wahân i’r tir sy’n rhan o Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri). Mae hefyd yn darparu’r cyd-destun ar gyfer penderfynu ar geisiadau cynllunio lleol. Fel yr awdurdod cynllunio lleol, ni sy’n gyfrifol am baratoi a diweddaru’r Cynllun Datblygu Lleol.
start content

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylw 27662 ar Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol gan Mr Nathan Bell

Cefnogi / Gwrthwynebu: GWRTHWYNEBU
Dolen Gyswllt i'r Ddogfen: Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol - 5 Tir yn Fferm Pen y Waen, yr Hen Briffordd, Bae Colwyn, LL28 5UY
Sylw: I strongly object to the development of proposed land. Access to the site is very restricted, Ffordd Triban is a narrow cul-de-sac that already has restricted parking, passing, turning space. It simply couldn't cope with an increase in traffic. The blind junctions at either end of Cherry tree lane are also unsuited to more traffic pressure. Concern over further erosion of green field sites. Development would require the removal of well established trees and hedgerows, vital habitat to birds, bats, badgers and other wildlife. Infrastructure like Roads, schools, GP's are already at full capacity in the local area.
[Gweld Ymateb y Cyngor]
Newid i'r cynllun: I request that the site (5) is removed from the RDLP. Its been refused before because of issues such as access and those issues still exist (have got worse). Green field areas should be protected not developed. As a county we should be looking at redevelopment of brownfield sites and infill as options going forward.

Cyflwyniad Gwreiddiol

I strongly object to the development of proposed land. Access to the site is very restricted, Ffordd Triban is a narrow cul-de-sac that already has restricted parking, passing, turning space. It simply couldn't cope with an increase in traffic. The blind junctions at either end of Cherry tree lane are also unsuited to more traffic pressure. Concern over further erosion of green field sites. Development would require the removal of well established trees and hedgerows, vital habitat to birds, bats, badgers and other wildlife. Infrastructure like Roads, schools, GP's are already at full capacity in the local area.


Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult

Drag side panels here (optional)
end content