GWEFAN DROS DRO YW HON

Cynllun Datblygu Lleol Newydd


Summary (optional)
Mae’r Cynllun Datblygu Lleol yn darparu’r fframwaith cyfreithiol ar gyfer datblygu a defnyddio tir o fewn y Fwrdeistref Sirol (ar wahân i’r tir sy’n rhan o Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri). Mae hefyd yn darparu’r cyd-destun ar gyfer penderfynu ar geisiadau cynllunio lleol. Fel yr awdurdod cynllunio lleol, ni sy’n gyfrifol am baratoi a diweddaru’r Cynllun Datblygu Lleol.
start content

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylw 27681 ar Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol gan mr thomas whiteley

Cefnogi / Gwrthwynebu: GWRTHWYNEBU
Dolen Gyswllt i'r Ddogfen: Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol - 5 Tir yn Fferm Pen y Waen, yr Hen Briffordd, Bae Colwyn, LL28 5UY
Sylw: This site had previously been rejected due to access,there are now more families,young and old people,children playing on these roads,we do not want high congestion of traffic,site vehicles for over 2 or 3 yrs or mud on the roads,noise and pollution to the environment,unable to move our vehicles safely on the road with site congestion,being worried if our vehicles are safely parked without any site vehicle causing damage,access for emergency services will be restricted,we have a wonderfull environment with wild animals,beutiful views of the country side,fresh green land that should not be built on.
[Gweld Ymateb y Cyngor]
Newid i'r cynllun: choose another location,that does not affect families?wild life?

Cyflwyniad Gwreiddiol

This site had previously been rejected due to access,there are now more families,young and old people,children playing on these roads,we do not want high congestion of traffic,site vehicles for over 2 or 3 yrs or mud on the roads,noise and pollution to the environment,unable to move our vehicles safely on the road with site congestion,being worried if our vehicles are safely parked without any site vehicle causing damage,access for emergency services will be restricted,we have a wonderfull environment with wild animals,beutiful views of the country side,fresh green land that should not be built on.


Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult

Drag side panels here (optional)
end content