GWEFAN DROS DRO YW HON

Cynllun Datblygu Lleol Newydd


Summary (optional)
Mae’r Cynllun Datblygu Lleol yn darparu’r fframwaith cyfreithiol ar gyfer datblygu a defnyddio tir o fewn y Fwrdeistref Sirol (ar wahân i’r tir sy’n rhan o Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri). Mae hefyd yn darparu’r cyd-destun ar gyfer penderfynu ar geisiadau cynllunio lleol. Fel yr awdurdod cynllunio lleol, ni sy’n gyfrifol am baratoi a diweddaru’r Cynllun Datblygu Lleol.
start content

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylw 27683 ar Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol gan Mr David Williams

Cefnogi / Gwrthwynebu: GWRTHWYNEBU
Dolen Gyswllt i'r Ddogfen: Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol - 5 Tir yn Fferm Pen y Waen, yr Hen Briffordd, Bae Colwyn, LL28 5UY
Sylw: This site was previously rejected. It's a narrow cul de sac with 2 sharp bends. Access is already restricted with parked vechicles on the road. Service vechicles struggle to manoeuvre and emergency vehicles can be obstructed and this is with the resident population as it currently stands. An increase is traffic will exacerbate this issue.
The development of the land will destroy the habitat for bats, foxes, badgers, frogs, newts and girds. Development should not take place on green land but on more suitable brownfield and infill sites
[Gweld Ymateb y Cyngor]
Newid i'r cynllun: I request that this site (5) is removed from the RDLP. There are sites with better and safer access, which should be considered. The protection of green land should be a priority and more imaginative consideration given to the redevelopment of brownfield and infill sites

Cyflwyniad Gwreiddiol

This site was previously rejected. It's a narrow cul de sac with 2 sharp bends. Access is already restricted with parked vechicles on the road. Service vechicles struggle to manoeuvre and emergency vehicles can be obstructed and this is with the resident population as it currently stands. An increase is traffic will exacerbate this issue.
The development of the land will destroy the habitat for bats, foxes, badgers, frogs, newts and girds. Development should not take place on green land but on more suitable brownfield and infill sites


Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult

Drag side panels here (optional)
end content