GWEFAN DROS DRO YW HON

Cynllun Datblygu Lleol Newydd


Summary (optional)
Mae’r Cynllun Datblygu Lleol yn darparu’r fframwaith cyfreithiol ar gyfer datblygu a defnyddio tir o fewn y Fwrdeistref Sirol (ar wahân i’r tir sy’n rhan o Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri). Mae hefyd yn darparu’r cyd-destun ar gyfer penderfynu ar geisiadau cynllunio lleol. Fel yr awdurdod cynllunio lleol, ni sy’n gyfrifol am baratoi a diweddaru’r Cynllun Datblygu Lleol.
start content

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylw 27684 ar Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol gan Mr Ronald Thursfield

Cefnogi / Gwrthwynebu: GWRTHWYNEBU
Dolen Gyswllt i'r Ddogfen: Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol - 5 Tir yn Fferm Pen y Waen, yr Hen Briffordd, Bae Colwyn, LL28 5UY
Sylw: Ffordd Triban a narrow road with tight bends, unable to safely give access to plot of land. Vehicles already parked at kerbside makes it difficult for deliveries, recycling vehicles, lorries and ambulance/fire services. Access to Ffordd Triban is difficult as Cherry Tree Lane has nasty blind bend outside Capel Seion, also steep sharp bends at other end. Also zoo traffic. Development will cause destruction of wildlife habitats. Pen y Bryn Primary cannot take any more children. I had to walk my two children to Mochdre as Pen y Bryn Primary School is oversubscribed.
[Gweld Ymateb y Cyngor]
Newid i'r cynllun: Greenfield land should be used to grow crops so that we don't have to rely on food imports. Definitely not for housing development. Utilise existing areas, which inevitably would require renovation of properties to make attractive homes. Brownfield areas exist throughout the County.

Cyflwyniad Gwreiddiol

Ffordd Triban a narrow road with tight bends, unable to safely give access to plot of land. Vehicles already parked at kerbside makes it difficult for deliveries, recycling vehicles, lorries and ambulance/fire services. Access to Ffordd Triban is difficult as Cherry Tree Lane has nasty blind bend outside Capel Seion, also steep sharp bends at other end. Also zoo traffic. Development will cause destruction of wildlife habitats. Pen y Bryn Primary cannot take any more children. I had to walk my two children to Mochdre as Pen y Bryn Primary School is oversubscribed.


Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult

Drag side panels here (optional)
end content