GWEFAN DROS DRO YW HON

Cynllun Datblygu Lleol Newydd


Summary (optional)
Mae’r Cynllun Datblygu Lleol yn darparu’r fframwaith cyfreithiol ar gyfer datblygu a defnyddio tir o fewn y Fwrdeistref Sirol (ar wahân i’r tir sy’n rhan o Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri). Mae hefyd yn darparu’r cyd-destun ar gyfer penderfynu ar geisiadau cynllunio lleol. Fel yr awdurdod cynllunio lleol, ni sy’n gyfrifol am baratoi a diweddaru’r Cynllun Datblygu Lleol.
start content

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylw 27685 ar Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol gan Ms wendy orsmond

Cefnogi / Gwrthwynebu: GWRTHWYNEBU
Dolen Gyswllt i'r Ddogfen: Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol - 5 Tir yn Fferm Pen y Waen, yr Hen Briffordd, Bae Colwyn, LL28 5UY
Sylw: This site was previously rejected due to access issues the access road is a narrow cul-de-sac with 2 sharp bends and has an increased number of parked vehicles.
Due the high volume of traffic this proposed site would only add to the problems of obstruction for emergency vehicles,residents and pollution.
The council need to take into account the schooling of the new residents children as Ysgol Pen y Bryn is already over subscribed .
This site may impact negatively with problems of flooding the drainage during heavy rainfall is inadequate around the old High way hardly cope at the moment.
[Gweld Ymateb y Cyngor]
Newid i'r cynllun: I request the removal of site (5) from the RDLP. This site will have serious negative impact on the local residents and flooding issues in Colwyn Bay. Priority should be made to sites that are better situated and are brownfield sites.

Cyflwyniad Gwreiddiol

This site was previously rejected due to access issues the access road is a narrow cul-de-sac with 2 sharp bends and has an increased number of parked vehicles.
Due the high volume of traffic this proposed site would only add to the problems of obstruction for emergency vehicles,residents and pollution.
The council need to take into account the schooling of the new residents children as Ysgol Pen y Bryn is already over subscribed .
This site may impact negatively with problems of flooding the drainage during heavy rainfall is inadequate around the old High way hardly cope at the moment.


Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult

Drag side panels here (optional)
end content