GWEFAN DROS DRO YW HON

Cynllun Datblygu Lleol Newydd


Summary (optional)
Mae’r Cynllun Datblygu Lleol yn darparu’r fframwaith cyfreithiol ar gyfer datblygu a defnyddio tir o fewn y Fwrdeistref Sirol (ar wahân i’r tir sy’n rhan o Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri). Mae hefyd yn darparu’r cyd-destun ar gyfer penderfynu ar geisiadau cynllunio lleol. Fel yr awdurdod cynllunio lleol, ni sy’n gyfrifol am baratoi a diweddaru’r Cynllun Datblygu Lleol.
start content

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylw 27690 ar Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol gan Mr Peter Tolhurst

Cefnogi / Gwrthwynebu: GWRTHWYNEBU
Dolen Gyswllt i'r Ddogfen: Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol - 5 Tir yn Fferm Pen y Waen, yr Hen Briffordd, Bae Colwyn, LL28 5UY
Sylw: This site was previously rejected due to access issues and since then vehicle ownership has increased. It's a narrow cul- de- sac with 2 sharp bends. Access is already restricted with parked cars on the road, service vehicles struggle to maneuver, emergency vehicles can be obstructed and this is with the resident population as it currently stands. An increase in traffic will exacerbate the situation. The development of the land will destroy habitat for the existing wild life. Development should not take place on green land but on more suitable brownfield and land fill sites .
[Gweld Ymateb y Cyngor]
Newid i'r cynllun: I request that this site (5) be removed from the RDLP. There are sites with better access and suitability available ,which should be considered first.

Cyflwyniad Gwreiddiol

This site was previously rejected due to access issues and since then vehicle ownership has increased. It's a narrow cul- de- sac with 2 sharp bends. Access is already restricted with parked cars on the road, service vehicles struggle to maneuver, emergency vehicles can be obstructed and this is with the resident population as it currently stands. An increase in traffic will exacerbate the situation. The development of the land will destroy habitat for the existing wild life. Development should not take place on green land but on more suitable brownfield and land fill sites .


Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult

Drag side panels here (optional)
end content