GWEFAN DROS DRO YW HON

Cynllun Datblygu Lleol Newydd


Summary (optional)
Mae’r Cynllun Datblygu Lleol yn darparu’r fframwaith cyfreithiol ar gyfer datblygu a defnyddio tir o fewn y Fwrdeistref Sirol (ar wahân i’r tir sy’n rhan o Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri). Mae hefyd yn darparu’r cyd-destun ar gyfer penderfynu ar geisiadau cynllunio lleol. Fel yr awdurdod cynllunio lleol, ni sy’n gyfrifol am baratoi a diweddaru’r Cynllun Datblygu Lleol.
start content

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylw 27693 ar Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol gan Mr Andrew Mckean

Cefnogi / Gwrthwynebu: GWRTHWYNEBU
Dolen Gyswllt i'r Ddogfen: Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol - 5 Tir yn Fferm Pen y Waen, yr Hen Briffordd, Bae Colwyn, LL28 5UY
Sylw: I wish to object to the proposed development due to the following reasons:
A: The sewerage system is inadequate now let alone having to deal with upwards of another 100 houses,
B: It is very obvious that the road in Ffordd Triban is far too narrow to accommodate additional traffic.
C: Inadequate amenities and NO GP SURGERIES in Colwyn Heights. The current surgeries cannot cope with yet more patients.
D. The detrimental affect it will have on the residents already living in the area with additional pollution, lack of playing areas for children etc.
[Gweld Ymateb y Cyngor]
Newid i'r cynllun: The area is simply not suitable for the additional number of houses. I object in the strongest possible terms!!!

Cyflwyniad Gwreiddiol

I wish to object to the proposed development due to the following reasons:
A: The sewerage system is inadequate now let alone having to deal with upwards of another 100 houses,
B: It is very obvious that the road in Ffordd Triban is far too narrow to accommodate additional traffic.
C: Inadequate amenities and NO GP SURGERIES in Colwyn Heights. The current surgeries cannot cope with yet more patients.
D. The detrimental affect it will have on the residents already living in the area with additional pollution, lack of playing areas for children etc.


Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult

Drag side panels here (optional)
end content