GWEFAN DROS DRO YW HON

Cynllun Datblygu Lleol Newydd


Summary (optional)
Mae’r Cynllun Datblygu Lleol yn darparu’r fframwaith cyfreithiol ar gyfer datblygu a defnyddio tir o fewn y Fwrdeistref Sirol (ar wahân i’r tir sy’n rhan o Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri). Mae hefyd yn darparu’r cyd-destun ar gyfer penderfynu ar geisiadau cynllunio lleol. Fel yr awdurdod cynllunio lleol, ni sy’n gyfrifol am baratoi a diweddaru’r Cynllun Datblygu Lleol.
start content

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylw 27694 ar Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol gan Mrs Dawne Mckean

Cefnogi / Gwrthwynebu: GWRTHWYNEBU
Dolen Gyswllt i'r Ddogfen: Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol - 5 Tir yn Fferm Pen y Waen, yr Hen Briffordd, Bae Colwyn, LL28 5UY
Sylw: Ffordd Triban is a narrow road with a blind corner from Cherry Tree Lane. The building of over 100 new houses would increase the cars by upward of 200 (assuming 2 cars per household) plus any visitors. Sewerage problems are already an issue for some residents. A development of this size will surely have a negative impact on the local school and GP surgeries. Plans have also previously been rejected and nothing has altered since then.
[Gweld Ymateb y Cyngor]
Newid i'r cynllun: I object to this development it should not be allowed to go ahead

Cyflwyniad Gwreiddiol

Ffordd Triban is a narrow road with a blind corner from Cherry Tree Lane. The building of over 100 new houses would increase the cars by upward of 200 (assuming 2 cars per household) plus any visitors. Sewerage problems are already an issue for some residents. A development of this size will surely have a negative impact on the local school and GP surgeries. Plans have also previously been rejected and nothing has altered since then.


Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult

Drag side panels here (optional)
end content