GWEFAN DROS DRO YW HON

Cynllun Datblygu Lleol Newydd


Summary (optional)
Mae’r Cynllun Datblygu Lleol yn darparu’r fframwaith cyfreithiol ar gyfer datblygu a defnyddio tir o fewn y Fwrdeistref Sirol (ar wahân i’r tir sy’n rhan o Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri). Mae hefyd yn darparu’r cyd-destun ar gyfer penderfynu ar geisiadau cynllunio lleol. Fel yr awdurdod cynllunio lleol, ni sy’n gyfrifol am baratoi a diweddaru’r Cynllun Datblygu Lleol.
start content

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylw 27702 ar Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol gan Mrs Claire Smart

Cefnogi / Gwrthwynebu: GWRTHWYNEBU
Dolen Gyswllt i'r Ddogfen: Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol - 5 Tir yn Fferm Pen y Waen, yr Hen Briffordd, Bae Colwyn, LL28 5UY
Sylw: This is a narrow cul-de-sac with two sharp bends. Access is already restricted with many vehicles parked on the road.With an increase in population extra traffic will only make the problem worse. More importantly development of this land will destroy the habitat for alot of wildlife including foxes,badgers,birds,bats,frogs and newts. Development should not take place on green land but on brownfield and infill sites which are more suitable.
[Gweld Ymateb y Cyngor]
Newid i'r cynllun: I request that this site (5) is removed fromthe RDLP. Sites with better and safer access should be considered.The protection of green land should be an absolute priority and consideration should be given to the redevelopment of brownfield and infill sites.

Cyflwyniad Gwreiddiol

This is a narrow cul-de-sac with two sharp bends. Access is already restricted with many vehicles parked on the road.With an increase in population extra traffic will only make the problem worse. More importantly development of this land will destroy the habitat for alot of wildlife including foxes,badgers,birds,bats,frogs and newts. Development should not take place on green land but on brownfield and infill sites which are more suitable.


Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult

Drag side panels here (optional)
end content