GWEFAN DROS DRO YW HON

Cynllun Datblygu Lleol Newydd


Summary (optional)
Mae’r Cynllun Datblygu Lleol yn darparu’r fframwaith cyfreithiol ar gyfer datblygu a defnyddio tir o fewn y Fwrdeistref Sirol (ar wahân i’r tir sy’n rhan o Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri). Mae hefyd yn darparu’r cyd-destun ar gyfer penderfynu ar geisiadau cynllunio lleol. Fel yr awdurdod cynllunio lleol, ni sy’n gyfrifol am baratoi a diweddaru’r Cynllun Datblygu Lleol.
start content

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylw 27703 ar Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol gan Mr Joe Smart

Cefnogi / Gwrthwynebu: GWRTHWYNEBU
Dolen Gyswllt i'r Ddogfen: Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol - 5 Tir yn Fferm Pen y Waen, yr Hen Briffordd, Bae Colwyn, LL28 5UY
Sylw: This site has previously been rejected due to the access problems and since then the situation has got worse. There are already serious problems in this narrow cul-de-sac with parked cars making difficulties for service vehicles to access properties. We look to preserve the natural beauty of this area and with it's natural habitat such as bird, foxes,badger, bats, frogs and many others. It would be far better selecting a more suitable site that is not spoiling the beauty of this country side area and creating havoc for already existing residents.
[Gweld Ymateb y Cyngor]
Newid i'r cynllun: Request for site to be removed from RDLP. Select a site that is safer and has better access to it.

Cyflwyniad Gwreiddiol

This site has previously been rejected due to the access problems and since then the situation has got worse. There are already serious problems in this narrow cul-de-sac with parked cars making difficulties for service vehicles to access properties. We look to preserve the natural beauty of this area and with it's natural habitat such as bird, foxes,badger, bats, frogs and many others. It would be far better selecting a more suitable site that is not spoiling the beauty of this country side area and creating havoc for already existing residents.


Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult

Drag side panels here (optional)
end content