GWEFAN DROS DRO YW HON

Cynllun Datblygu Lleol Newydd


Summary (optional)
Mae’r Cynllun Datblygu Lleol yn darparu’r fframwaith cyfreithiol ar gyfer datblygu a defnyddio tir o fewn y Fwrdeistref Sirol (ar wahân i’r tir sy’n rhan o Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri). Mae hefyd yn darparu’r cyd-destun ar gyfer penderfynu ar geisiadau cynllunio lleol. Fel yr awdurdod cynllunio lleol, ni sy’n gyfrifol am baratoi a diweddaru’r Cynllun Datblygu Lleol.
start content

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylw 27704 ar Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol gan Miss Leanne Kappler

Cefnogi / Gwrthwynebu: GWRTHWYNEBU
Dolen Gyswllt i'r Ddogfen: Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol - 5 Tir yn Fferm Pen y Waen, yr Hen Briffordd, Bae Colwyn, LL28 5UY
Sylw: I strongly object to the planning of new homes on this site. Not only because of the access issues and the increased traffic flow it would bring to an already busy area. But mainly as I believe I don't believe the school could handle an influx for that many new homes, with funding as it is I believe ysgol pen y Bryn already struggles to provide for its students.
[Gweld Ymateb y Cyngor]
Newid i'r cynllun: Please remove this site from RDLP, and choose a site with better access and a better infrastructure. Please protect the green land for future generations.

Cyflwyniad Gwreiddiol

I strongly object to the planning of new homes on this site. Not only because of the access issues and the increased traffic flow it would bring to an already busy area. But mainly as I believe I don't believe the school could handle an influx for that many new homes, with funding as it is I believe ysgol pen y Bryn already struggles to provide for its students.


Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult

Drag side panels here (optional)
end content