GWEFAN DROS DRO YW HON

Cynllun Datblygu Lleol Newydd


Summary (optional)
Mae’r Cynllun Datblygu Lleol yn darparu’r fframwaith cyfreithiol ar gyfer datblygu a defnyddio tir o fewn y Fwrdeistref Sirol (ar wahân i’r tir sy’n rhan o Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri). Mae hefyd yn darparu’r cyd-destun ar gyfer penderfynu ar geisiadau cynllunio lleol. Fel yr awdurdod cynllunio lleol, ni sy’n gyfrifol am baratoi a diweddaru’r Cynllun Datblygu Lleol.
start content

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylw 27713 ar Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol gan Mr Thomas Pye

Cefnogi / Gwrthwynebu: GWRTHWYNEBU
Dolen Gyswllt i'r Ddogfen: Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol - 5 Tir yn Fferm Pen y Waen, yr Hen Briffordd, Bae Colwyn, LL28 5UY
Sylw: We strongly object to the proposed development. Ffordd Triban is a very narrow cul-de-sac and very often have restricted access due to vehicles parked on the road. Ffordd Triban can only just cope with the residents traffic. The infrastructure around Colwyn Heights is already at breaking point, Cherry Tree lane, the Old Highway are only just capable of coping with existing traffic. The school and doctors are already at full capacity. If CCBC has previously turned down applications to develop this land on the grounds that Fforrd Triban is too narrow why has it accepted another application for this land?
[Gweld Ymateb y Cyngor]
Newid i'r cynllun: Application to be denied.

Cyflwyniad Gwreiddiol

We strongly object to the proposed development. Ffordd Triban is a very narrow cul-de-sac and very often have restricted access due to vehicles parked on the road. Ffordd Triban can only just cope with the residents traffic. The infrastructure around Colwyn Heights is already at breaking point, Cherry Tree lane, the Old Highway are only just capable of coping with existing traffic. The school and doctors are already at full capacity. If CCBC has previously turned down applications to develop this land on the grounds that Fforrd Triban is too narrow why has it accepted another application for this land?


Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult

Drag side panels here (optional)
end content