GWEFAN DROS DRO YW HON

Cynllun Datblygu Lleol Newydd


Summary (optional)
Mae’r Cynllun Datblygu Lleol yn darparu’r fframwaith cyfreithiol ar gyfer datblygu a defnyddio tir o fewn y Fwrdeistref Sirol (ar wahân i’r tir sy’n rhan o Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri). Mae hefyd yn darparu’r cyd-destun ar gyfer penderfynu ar geisiadau cynllunio lleol. Fel yr awdurdod cynllunio lleol, ni sy’n gyfrifol am baratoi a diweddaru’r Cynllun Datblygu Lleol.
start content

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylw 27714 ar Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol gan Mr David Roe

Cefnogi / Gwrthwynebu: GWRTHWYNEBU
Dolen Gyswllt i'r Ddogfen: Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol - 5 Tir yn Fferm Pen y Waen, yr Hen Briffordd, Bae Colwyn, LL28 5UY
Sylw: This site has previously been considered and rejected on the basis of inappropriate access. I cannot see how it can be demonstrated that a proposal for safe vehicle movement has been improved since this last application. There are 2 right angle bends in the cul-de-sac with limited visibility, especially due to the fact that there are now more cars parked on Ffordd Triban than previously and the UK Governments proposal that pavement parking should be discouraged. A substantial increase in traffic on this road will naturally make it intolerably dangerous in my opinion.
[Gweld Ymateb y Cyngor]
Newid i'r cynllun: My thoughts and comments above should be seriously considered and remove this site from the RDLP. There will surely be MANY other sites within the County that would be more suitable, particularly when you're considering fitting accsss.

Cyflwyniad Gwreiddiol

This site has previously been considered and rejected on the basis of inappropriate access. I cannot see how it can be demonstrated that a proposal for safe vehicle movement has been improved since this last application. There are 2 right angle bends in the cul-de-sac with limited visibility, especially due to the fact that there are now more cars parked on Ffordd Triban than previously and the UK Governments proposal that pavement parking should be discouraged. A substantial increase in traffic on this road will naturally make it intolerably dangerous in my opinion.


Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult

Drag side panels here (optional)
end content