GWEFAN DROS DRO YW HON

Cynllun Datblygu Lleol Newydd


Summary (optional)
Mae’r Cynllun Datblygu Lleol yn darparu’r fframwaith cyfreithiol ar gyfer datblygu a defnyddio tir o fewn y Fwrdeistref Sirol (ar wahân i’r tir sy’n rhan o Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri). Mae hefyd yn darparu’r cyd-destun ar gyfer penderfynu ar geisiadau cynllunio lleol. Fel yr awdurdod cynllunio lleol, ni sy’n gyfrifol am baratoi a diweddaru’r Cynllun Datblygu Lleol.
start content

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylw 27716 ar Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol gan Mr Keith Toy

Cefnogi / Gwrthwynebu: GWRTHWYNEBU
Dolen Gyswllt i'r Ddogfen: Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol - 5 Tir yn Fferm Pen y Waen, yr Hen Briffordd, Bae Colwyn, LL28 5UY
Sylw: Land at Pen Y Waen Farm, Old Highway, Colwyn Bay
[Gweld Ymateb y Cyngor]
Newid i'r cynllun: I believe the land in question is part of a "green wedge" as defined in "Planning Policy Wales" (2002) where it states in Para.2.6.18 that developments would be "...inappropriate unless they maintain the openness of the... green wedge." The Colwyn Borough Local Plan (1995), Policy CN5 specifies a "Green Barrier" between Bryn Y Maen and Colwyn Bay, and Para 2.45 talks about minimizing the encroachment of developments into open countryside, preventing "town cramming" and protecting green spaces within defined settlement limits which are of high value "in terms of local amenity and public enjoyment and to prevent " the merging of settlements." This proposal, I believe, breaches these wise sentiments, nibbling into the "wedge". Further, I do not believe the local infrastructure, especially roads and drainage, can be adapted without much disruption to the amenity of local residents. Finally, the area currently is the habitat for badgers and foxes (they dig holes in my lawn regularly!) and should remain protected.

Cyflwyniad Gwreiddiol

Land at Pen Y Waen Farm, Old Highway, Colwyn Bay


Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult

Drag side panels here (optional)
end content