GWEFAN DROS DRO YW HON

Cynllun Datblygu Lleol Newydd


Summary (optional)
Mae’r Cynllun Datblygu Lleol yn darparu’r fframwaith cyfreithiol ar gyfer datblygu a defnyddio tir o fewn y Fwrdeistref Sirol (ar wahân i’r tir sy’n rhan o Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri). Mae hefyd yn darparu’r cyd-destun ar gyfer penderfynu ar geisiadau cynllunio lleol. Fel yr awdurdod cynllunio lleol, ni sy’n gyfrifol am baratoi a diweddaru’r Cynllun Datblygu Lleol.
start content

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylw 27729 ar Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol gan Mr Roger Owen

Cefnogi / Gwrthwynebu: GWRTHWYNEBU
Dolen Gyswllt i'r Ddogfen: Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol - 5 Tir yn Fferm Pen y Waen, yr Hen Briffordd, Bae Colwyn, LL28 5UY
Sylw: Site previously rejected due to access issues, vehicle ownership is increasing yearly making vehicle access even worse, not just in the immediate cul de sac but surrounding roads which are all narrow. As we are constantly being made aware of conservation and environment issues development should not take place on green land but more suitable brownfield sites. The number of houses proposed would put a huge strain on local infrastructure which would impact on all local residents.
[Gweld Ymateb y Cyngor]
Newid i'r cynllun: I request that this site (5) is removed from the RDLP.

Cyflwyniad Gwreiddiol

Site previously rejected due to access issues, vehicle ownership is increasing yearly making vehicle access even worse, not just in the immediate cul de sac but surrounding roads which are all narrow. As we are constantly being made aware of conservation and environment issues development should not take place on green land but more suitable brownfield sites. The number of houses proposed would put a huge strain on local infrastructure which would impact on all local residents.


Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult

Drag side panels here (optional)
end content