GWEFAN DROS DRO YW HON

Cynllun Datblygu Lleol Newydd


Summary (optional)
Mae’r Cynllun Datblygu Lleol yn darparu’r fframwaith cyfreithiol ar gyfer datblygu a defnyddio tir o fewn y Fwrdeistref Sirol (ar wahân i’r tir sy’n rhan o Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri). Mae hefyd yn darparu’r cyd-destun ar gyfer penderfynu ar geisiadau cynllunio lleol. Fel yr awdurdod cynllunio lleol, ni sy’n gyfrifol am baratoi a diweddaru’r Cynllun Datblygu Lleol.
start content

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylw 27776 ar Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol gan Mrs June Ryan

Cefnogi / Gwrthwynebu: GWRTHWYNEBU
Dolen Gyswllt i'r Ddogfen: Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol - 122 Ty Mawr, Hen Golwyn
Sylw: This is a valuable much needed amenity space for the residents of Parc Peulwys, incorporating a nature trail for the children (the local school being just across the road). There are also valuable trees, hedgerows and footpaths. Just east of Ty Mawr at the top end of the estate a sizable development of houses has just been completed putting further strain on Highlands Road.
[Gweld Ymateb y Cyngor]
Newid i'r cynllun: Already over developed

Cyflwyniad Gwreiddiol

This is a valuable much needed amenity space for the residents of Parc Peulwys, incorporating a nature trail for the children (the local school being just across the road). There are also valuable trees, hedgerows and footpaths. Just east of Ty Mawr at the top end of the estate a sizable development of houses has just been completed putting further strain on Highlands Road.


Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult

Drag side panels here (optional)
end content