GWEFAN DROS DRO YW HON

Cynllun Datblygu Lleol Newydd


Summary (optional)
Mae’r Cynllun Datblygu Lleol yn darparu’r fframwaith cyfreithiol ar gyfer datblygu a defnyddio tir o fewn y Fwrdeistref Sirol (ar wahân i’r tir sy’n rhan o Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri). Mae hefyd yn darparu’r cyd-destun ar gyfer penderfynu ar geisiadau cynllunio lleol. Fel yr awdurdod cynllunio lleol, ni sy’n gyfrifol am baratoi a diweddaru’r Cynllun Datblygu Lleol.
start content

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylw 27834 ar Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol gan Mrs Julie Davies

Cefnogi / Gwrthwynebu: GWRTHWYNEBU
Dolen Gyswllt i'r Ddogfen: Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol - 65 Ger Cronfa Ddwr Pant y Gloch, Honeysuckle Lane, Bae Colwyn Uchaf
Sylw: Honeysuckle Lane is a single track unscripted lane. There are no areas for two cars to safely pass. There are no pavements and only narrow or steep embankment for pedestrians to access to avoid traffic. The lane leads to a nature reserve and bridlepath both of which are popular with dog walkers and families seeking to enjoy nature. The area is abundant with wildlife which would be compromised. There is no mains gas. Development on this plot would forever change the character of the lane.
[Gweld Ymateb y Cyngor]
Newid i'r cynllun: For potential planning to be refused to ldp

Cyflwyniad Gwreiddiol

Honeysuckle Lane is a single track unscripted lane. There are no areas for two cars to safely pass. There are no pavements and only narrow or steep embankment for pedestrians to access to avoid traffic. The lane leads to a nature reserve and bridlepath both of which are popular with dog walkers and families seeking to enjoy nature. The area is abundant with wildlife which would be compromised. There is no mains gas. Development on this plot would forever change the character of the lane.


Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult

Drag side panels here (optional)
end content