GWEFAN DROS DRO YW HON

Cynllun Datblygu Lleol Newydd


Summary (optional)
Mae’r Cynllun Datblygu Lleol yn darparu’r fframwaith cyfreithiol ar gyfer datblygu a defnyddio tir o fewn y Fwrdeistref Sirol (ar wahân i’r tir sy’n rhan o Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri). Mae hefyd yn darparu’r cyd-destun ar gyfer penderfynu ar geisiadau cynllunio lleol. Fel yr awdurdod cynllunio lleol, ni sy’n gyfrifol am baratoi a diweddaru’r Cynllun Datblygu Lleol.
start content

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylw 27837 ar Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol gan Mrs Julie Davies

Cefnogi / Gwrthwynebu: GWRTHWYNEBU
Dolen Gyswllt i'r Ddogfen: Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol - 110 I’r Dwyrain o Llanrwst Road, Bae Colwyn
Sylw: Access to this plot is of significant concen. From Llanrwst Road access would be precarious and along a public footpath. From Honeysuckle Lane there would be a significantly detrimental impact. Honeysuckle Lane is a single track unadopted road. There are no pavements only narrow embankments. The lane leads to a bridlepath and nature reserve both of which are popular with families and dog walkers. There is a rich variety of wildlife which is likely to be compromised with overdevelopment.
[Gweld Ymateb y Cyngor]
Newid i'r cynllun: Refusal of planning potential

Cyflwyniad Gwreiddiol

Access to this plot is of significant concen. From Llanrwst Road access would be precarious and along a public footpath. From Honeysuckle Lane there would be a significantly detrimental impact. Honeysuckle Lane is a single track unadopted road. There are no pavements only narrow embankments. The lane leads to a bridlepath and nature reserve both of which are popular with families and dog walkers. There is a rich variety of wildlife which is likely to be compromised with overdevelopment.


Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult

Drag side panels here (optional)
end content