GWEFAN DROS DRO YW HON

Cynllun Datblygu Lleol Newydd


Summary (optional)
Mae’r Cynllun Datblygu Lleol yn darparu’r fframwaith cyfreithiol ar gyfer datblygu a defnyddio tir o fewn y Fwrdeistref Sirol (ar wahân i’r tir sy’n rhan o Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri). Mae hefyd yn darparu’r cyd-destun ar gyfer penderfynu ar geisiadau cynllunio lleol. Fel yr awdurdod cynllunio lleol, ni sy’n gyfrifol am baratoi a diweddaru’r Cynllun Datblygu Lleol.
start content

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylw 27839 ar Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol gan Mr Patrick Hamilton-Hunter

Cefnogi / Gwrthwynebu: GWRTHWYNEBU
Dolen Gyswllt i'r Ddogfen: Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol - 110 I’r Dwyrain o Llanrwst Road, Bae Colwyn
Sylw: These comments apply equally to Nos 9 and 77. The B5113 (Llanrwst Road) is particularly narrow with several "pinch points" between Nos 196 & 230 and involves 2 blind bends where vehicles regularly have to squeeze past or reverse. I feel that the additional traffic generated by these possible developments would lead to many more such incidents. Additionally, access to Llanrwst Road from any of these sites is far from ideal.
[Gweld Ymateb y Cyngor]
Newid i'r cynllun: These sites should not be included in the development plan.

Cyflwyniad Gwreiddiol

These comments apply equally to Nos 9 and 77. The B5113 (Llanrwst Road) is particularly narrow with several "pinch points" between Nos 196 & 230 and involves 2 blind bends where vehicles regularly have to squeeze past or reverse. I feel that the additional traffic generated by these possible developments would lead to many more such incidents. Additionally, access to Llanrwst Road from any of these sites is far from ideal.


Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult

Drag side panels here (optional)
end content