GWEFAN DROS DRO YW HON

Cynllun Datblygu Lleol Newydd


Summary (optional)
Mae’r Cynllun Datblygu Lleol yn darparu’r fframwaith cyfreithiol ar gyfer datblygu a defnyddio tir o fewn y Fwrdeistref Sirol (ar wahân i’r tir sy’n rhan o Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri). Mae hefyd yn darparu’r cyd-destun ar gyfer penderfynu ar geisiadau cynllunio lleol. Fel yr awdurdod cynllunio lleol, ni sy’n gyfrifol am baratoi a diweddaru’r Cynllun Datblygu Lleol.
start content

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylw 27888 ar Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol gan Dr Brian Tehan

Cefnogi / Gwrthwynebu: GWRTHWYNEBU
Dolen Gyswllt i'r Ddogfen: Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol - 5 Tir yn Fferm Pen y Waen, yr Hen Briffordd, Bae Colwyn, LL28 5UY
Sylw: Acknowledging this represents an extension of houses already built, of key concern are the following; - a. Already under great strain, the load to current arterial road routes cannot sustain further increase. Others recognise car usage (a necessity given the geography), to which one must factor traffic associated with services the proposed houses; 2. Water and sewage infrastructure; 3. Impact on local schools with limit opportunity for expansion; 4. An adverse impact on an area of great beauty, which includes a richness of wildlife; 5. Why this re-application where its extremely unlikely reasons for the previous rejection decision still prevail.
[Gweld Ymateb y Cyngor]
Newid i'r cynllun: That its withdrawn and before extending house construction onto green belt, active efforts are made to optimise use of lands currently zoned for this purpose.

Cyflwyniad Gwreiddiol

Acknowledging this represents an extension of houses already built, of key concern are the following; - a. Already under great strain, the load to current arterial road routes cannot sustain further increase. Others recognise car usage (a necessity given the geography), to which one must factor traffic associated with services the proposed houses; 2. Water and sewage infrastructure; 3. Impact on local schools with limit opportunity for expansion; 4. An adverse impact on an area of great beauty, which includes a richness of wildlife; 5. Why this re-application where its extremely unlikely reasons for the previous rejection decision still prevail.


Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult

Drag side panels here (optional)
end content