GWEFAN DROS DRO YW HON

Cynllun Datblygu Lleol Newydd


Summary (optional)
Mae’r Cynllun Datblygu Lleol yn darparu’r fframwaith cyfreithiol ar gyfer datblygu a defnyddio tir o fewn y Fwrdeistref Sirol (ar wahân i’r tir sy’n rhan o Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri). Mae hefyd yn darparu’r cyd-destun ar gyfer penderfynu ar geisiadau cynllunio lleol. Fel yr awdurdod cynllunio lleol, ni sy’n gyfrifol am baratoi a diweddaru’r Cynllun Datblygu Lleol.
start content

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylw 27891 ar Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol gan Mr Colin Lovell

Cefnogi / Gwrthwynebu: GWRTHWYNEBU
Dolen Gyswllt i'r Ddogfen: Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol - 5 Tir yn Fferm Pen y Waen, yr Hen Briffordd, Bae Colwyn, LL28 5UY
Sylw: New properties in this area are mainly large detached. Doing intensive property development will change the nature of the area, The access road to this site is not suited to a large site development. If it were developed a small number of "cul-de-sac" houses should be maximum. Ffordd Triban road is narrow & sharp bends. Not suitable for widening or straightening. Adding dozens of houses at the far end will cause dangerous traffic conditions. The field is important to Eithinog Leonard Cheshire Disability Centre which cares for many disabled people. This development would change the nature of that hospital.
[Gweld Ymateb y Cyngor]
Newid i'r cynllun: The site is not suitable & I would ask for it to be removed from your list.

Cyflwyniad Gwreiddiol

New properties in this area are mainly large detached. Doing intensive property development will change the nature of the area, The access road to this site is not suited to a large site development. If it were developed a small number of "cul-de-sac" houses should be maximum. Ffordd Triban road is narrow & sharp bends. Not suitable for widening or straightening. Adding dozens of houses at the far end will cause dangerous traffic conditions. The field is important to Eithinog Leonard Cheshire Disability Centre which cares for many disabled people. This development would change the nature of that hospital.


Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult

Drag side panels here (optional)
end content