GWEFAN DROS DRO YW HON

Cynllun Datblygu Lleol Newydd


Summary (optional)
Mae’r Cynllun Datblygu Lleol yn darparu’r fframwaith cyfreithiol ar gyfer datblygu a defnyddio tir o fewn y Fwrdeistref Sirol (ar wahân i’r tir sy’n rhan o Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri). Mae hefyd yn darparu’r cyd-destun ar gyfer penderfynu ar geisiadau cynllunio lleol. Fel yr awdurdod cynllunio lleol, ni sy’n gyfrifol am baratoi a diweddaru’r Cynllun Datblygu Lleol.
start content

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylw 27912 ar Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol gan mrs clare azurza

Cefnogi / Gwrthwynebu: GWRTHWYNEBU
Dolen Gyswllt i'r Ddogfen: Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol - 65 Ger Cronfa Ddwr Pant y Gloch, Honeysuckle Lane, Bae Colwyn Uchaf
Sylw: ~ safety and access especially for my disabled son due to generation of more traffic
~loss of natural habitat esp for grey crested newts seen to have habitat there ~trees for sustainability
~history of rejection
~approval sets a precedent
~proposal is inappropriate development within a green belt and does not contribute to needs of affordable housing?aging population housing due to its location with no transport links
~negative impact on my property through loss of privacy and safety of my disabled son who uses the lane with a wheelchair and is registered severely sight impaired
~nature conservation
~ neg impact
[Gweld Ymateb y Cyngor]
Newid i'r cynllun: dismiss this application

Cyflwyniad Gwreiddiol

~ safety and access especially for my disabled son due to generation of more traffic
~loss of natural habitat esp for grey crested newts seen to have habitat there ~trees for sustainability
~history of rejection
~approval sets a precedent
~proposal is inappropriate development within a green belt and does not contribute to needs of affordable housing?aging population housing due to its location with no transport links
~negative impact on my property through loss of privacy and safety of my disabled son who uses the lane with a wheelchair and is registered severely sight impaired
~nature conservation
~ neg impact


Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult

Drag side panels here (optional)
end content