GWEFAN DROS DRO YW HON

Cynllun Datblygu Lleol Newydd


Summary (optional)
Mae’r Cynllun Datblygu Lleol yn darparu’r fframwaith cyfreithiol ar gyfer datblygu a defnyddio tir o fewn y Fwrdeistref Sirol (ar wahân i’r tir sy’n rhan o Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri). Mae hefyd yn darparu’r cyd-destun ar gyfer penderfynu ar geisiadau cynllunio lleol. Fel yr awdurdod cynllunio lleol, ni sy’n gyfrifol am baratoi a diweddaru’r Cynllun Datblygu Lleol.
start content

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylw 27914 ar Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol gan mrs clare azurza

Cefnogi / Gwrthwynebu: GWRTHWYNEBU
Dolen Gyswllt i'r Ddogfen: Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol - 110 I’r Dwyrain o Llanrwst Road, Bae Colwyn
Sylw: ~sets a precedent for further development outside of the boundaries causing a long term over expansion of the areas required also in your plan for open spaces
~would not address the councils development plane housing needs for an ageing pop?adapted living as this area is unsuitable due to its lack of decent public transport links, medical amenities that are already at breaking point, loss of amenity and safety for existing community by the fact it would cause greater danger from the generation of more traffic especially to the elderly and those with disability which you are claiming to address
~
[Gweld Ymateb y Cyngor]
Newid i'r cynllun: to dismiss

Cyflwyniad Gwreiddiol

~sets a precedent for further development outside of the boundaries causing a long term over expansion of the areas required also in your plan for open spaces
~would not address the councils development plane housing needs for an ageing pop?adapted living as this area is unsuitable due to its lack of decent public transport links, medical amenities that are already at breaking point, loss of amenity and safety for existing community by the fact it would cause greater danger from the generation of more traffic especially to the elderly and those with disability which you are claiming to address
~


Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult

Drag side panels here (optional)
end content