GWEFAN DROS DRO YW HON

Cynllun Datblygu Lleol Newydd


Summary (optional)
Mae’r Cynllun Datblygu Lleol yn darparu’r fframwaith cyfreithiol ar gyfer datblygu a defnyddio tir o fewn y Fwrdeistref Sirol (ar wahân i’r tir sy’n rhan o Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri). Mae hefyd yn darparu’r cyd-destun ar gyfer penderfynu ar geisiadau cynllunio lleol. Fel yr awdurdod cynllunio lleol, ni sy’n gyfrifol am baratoi a diweddaru’r Cynllun Datblygu Lleol.
start content

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylw 27930 ar Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol gan Miss Karen Thomas

Cefnogi / Gwrthwynebu: GWRTHWYNEBU
Dolen Gyswllt i'r Ddogfen: Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol - 123 Yn gyfagos at Ysgol Cynfran, Llysfaen
Sylw: There is no pavements on the road leading to teh school, or clobryn road up to llysfaen even though the speed limit has been reduced this is still dangerous and more houses will cause more people walking. Our roads and infastructre cant cope with the volume of new people, Also there is wild orchids on this land. Llysfaen shoudl be a tier 2 village and should not be overly developed. Schools are having teachers made redundant, our doctors/dentists are full.
[Gweld Ymateb y Cyngor]
Newid i'r cynllun: This site adjoing ysgol cynfran should be removed from LDP

Cyflwyniad Gwreiddiol

There is no pavements on the road leading to teh school, or clobryn road up to llysfaen even though the speed limit has been reduced this is still dangerous and more houses will cause more people walking. Our roads and infastructre cant cope with the volume of new people, Also there is wild orchids on this land. Llysfaen shoudl be a tier 2 village and should not be overly developed. Schools are having teachers made redundant, our doctors/dentists are full.


Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult

Drag side panels here (optional)
end content