GWEFAN DROS DRO YW HON

Cynllun Datblygu Lleol Newydd


Summary (optional)
Mae’r Cynllun Datblygu Lleol yn darparu’r fframwaith cyfreithiol ar gyfer datblygu a defnyddio tir o fewn y Fwrdeistref Sirol (ar wahân i’r tir sy’n rhan o Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri). Mae hefyd yn darparu’r cyd-destun ar gyfer penderfynu ar geisiadau cynllunio lleol. Fel yr awdurdod cynllunio lleol, ni sy’n gyfrifol am baratoi a diweddaru’r Cynllun Datblygu Lleol.
start content

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylw 27934 ar Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol gan Koldo Azurza

Cefnogi / Gwrthwynebu: GWRTHWYNEBU
Dolen Gyswllt i'r Ddogfen: Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol - 65 Ger Cronfa Ddwr Pant y Gloch, Honeysuckle Lane, Bae Colwyn Uchaf
Sylw: It is an expensive residential development due to its steep orography and is not focussed on the strategic growth areas identified. As an area of outstanding beauty, should become a publicly owned land for all to enjoy and remain rural without planning permission. Do not assume that this land had been purchased at the right price at any stage since sold by Welsh Water. Lastly, the lane serving this site is a "non-adopted" one. The Council should adopt the lane and provide the mandatory sustainable drainage systems for surface water disposal if pushes ahead with this development.
[Gweld Ymateb y Cyngor]
Newid i'r cynllun: Honeysuckle Lane to be adopted by the Council in order to approve and proceed with their plans. Otherwise, like many developments, they are pushed without proper investment on infrastructure in detriment of the subsequent wellbeing of the population they serve.

Cyflwyniad Gwreiddiol

It is an expensive residential development due to its steep orography and is not focussed on the strategic growth areas identified. As an area of outstanding beauty, should become a publicly owned land for all to enjoy and remain rural without planning permission. Do not assume that this land had been purchased at the right price at any stage since sold by Welsh Water. Lastly, the lane serving this site is a "non-adopted" one. The Council should adopt the lane and provide the mandatory sustainable drainage systems for surface water disposal if pushes ahead with this development.


Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult

Drag side panels here (optional)
end content