GWEFAN DROS DRO YW HON

Cynllun Datblygu Lleol Newydd


Summary (optional)
Mae’r Cynllun Datblygu Lleol yn darparu’r fframwaith cyfreithiol ar gyfer datblygu a defnyddio tir o fewn y Fwrdeistref Sirol (ar wahân i’r tir sy’n rhan o Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri). Mae hefyd yn darparu’r cyd-destun ar gyfer penderfynu ar geisiadau cynllunio lleol. Fel yr awdurdod cynllunio lleol, ni sy’n gyfrifol am baratoi a diweddaru’r Cynllun Datblygu Lleol.
start content

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylw 27952 ar Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol gan Mrs Fiona Taylor

Cefnogi / Gwrthwynebu: GWRTHWYNEBU
Dolen Gyswllt i'r Ddogfen: Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol - 5 Tir yn Fferm Pen y Waen, yr Hen Briffordd, Bae Colwyn, LL28 5UY
Sylw: I am concerned that the site identified does not have sufficient access to support the potential future development of the land for housing. Ffordd Triban is a narrow cul -de-sac off Cherry Tree Lane. Both roads already have a number of parked vehicles which restrict potential access. Any potential increase in the resident population will make access for emergency vehicles, council recycling vehicles and existing residents more challenging.
The development of the land will destroy the habitat for bats ( a protected species) foxes,badgers and other wildlife. Alternate suitable brownfield and infill sites should be developed instead.
[Gweld Ymateb y Cyngor]
Newid i'r cynllun: I request that site (5) is removed from the RDLP. Consideration for development of land should be focused on brownfield and infill sites.

Cyflwyniad Gwreiddiol

I am concerned that the site identified does not have sufficient access to support the potential future development of the land for housing. Ffordd Triban is a narrow cul -de-sac off Cherry Tree Lane. Both roads already have a number of parked vehicles which restrict potential access. Any potential increase in the resident population will make access for emergency vehicles, council recycling vehicles and existing residents more challenging.
The development of the land will destroy the habitat for bats ( a protected species) foxes,badgers and other wildlife. Alternate suitable brownfield and infill sites should be developed instead.


Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult

Drag side panels here (optional)
end content