GWEFAN DROS DRO YW HON

Cynllun Datblygu Lleol Newydd


Summary (optional)
Mae’r Cynllun Datblygu Lleol yn darparu’r fframwaith cyfreithiol ar gyfer datblygu a defnyddio tir o fewn y Fwrdeistref Sirol (ar wahân i’r tir sy’n rhan o Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri). Mae hefyd yn darparu’r cyd-destun ar gyfer penderfynu ar geisiadau cynllunio lleol. Fel yr awdurdod cynllunio lleol, ni sy’n gyfrifol am baratoi a diweddaru’r Cynllun Datblygu Lleol.
start content

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylw 27953 ar Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol gan Mr Lee Evans

Cefnogi / Gwrthwynebu: GWRTHWYNEBU
Dolen Gyswllt i'r Ddogfen: Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol - 5 Tir yn Fferm Pen y Waen, yr Hen Briffordd, Bae Colwyn, LL28 5UY
Sylw: Site has been turned down previously.

Site suffers from a lack of amenity, public transport service, increasing reliance on motor vehicles.

The site is green farm land, home to a wide variety of different species. Residential targets should be achieved through the more efficient use of high street vacant uppers and brown land, building higher, not destroying green spaces.

Poor access through a residential road sub 5.0 metres wide, with two blind bends, resident and visitors cars parked on pavements narrowing the road further, relevant in light of campaign / proposals by government to make it illegal to pavement park.
[Gweld Ymateb y Cyngor]
Newid i'r cynllun: I am requesting that this site (Land at Pen Y Waen Farm - Number 5) is removed from the RDLP. The inclusion of this site would be lazy on the part of the local authority. There are numerous alternative sites with better and safer access that should be considered. The protection of green land should be a local authority priority and more imaginative consideration given to the redevelopment of brownfield land and better building design to achieve higher densities through building higher in urban locations where there is better public amenity and access provision. Protecting green land in our beautiful local area should be of paramount importance to the local authority.

Cyflwyniad Gwreiddiol

Site has been turned down previously.

Site suffers from a lack of amenity, public transport service, increasing reliance on motor vehicles.

The site is green farm land, home to a wide variety of different species. Residential targets should be achieved through the more efficient use of high street vacant uppers and brown land, building higher, not destroying green spaces.

Poor access through a residential road sub 5.0 metres wide, with two blind bends, resident and visitors cars parked on pavements narrowing the road further, relevant in light of campaign / proposals by government to make it illegal to pavement park.


Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult

Drag side panels here (optional)
end content