GWEFAN DROS DRO YW HON

Cynllun Datblygu Lleol Newydd


Summary (optional)
Mae’r Cynllun Datblygu Lleol yn darparu’r fframwaith cyfreithiol ar gyfer datblygu a defnyddio tir o fewn y Fwrdeistref Sirol (ar wahân i’r tir sy’n rhan o Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri). Mae hefyd yn darparu’r cyd-destun ar gyfer penderfynu ar geisiadau cynllunio lleol. Fel yr awdurdod cynllunio lleol, ni sy’n gyfrifol am baratoi a diweddaru’r Cynllun Datblygu Lleol.
start content

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylw 28127 ar Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol gan MR ROY WHITE

Cefnogi / Gwrthwynebu: GWRTHWYNEBU
Dolen Gyswllt i'r Ddogfen: Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol - 65 Ger Cronfa Ddwr Pant y Gloch, Honeysuckle Lane, Bae Colwyn Uchaf
Sylw: Honeysuckle Lane is a very narrow bridle path used extensively by horse riders and walkers, there are no passing places, no pavements and no street lighting.
To develop any site listed would be detrimental to the safety of both residents and pedestrians. Previous applications for development have been refused by the local Council, planning policy Wales 5th edition 2012 and the Welsh Office inspectorate on appeal. The sites lie within a green barrier and special landscape area. No evidence has been submitted to demonstrate an exceptional need to override Development plan and National policy therefore should not be considered.
[Gweld Ymateb y Cyngor]
Newid i'r cynllun: Do not allocate the site in the RLDP.

Cyflwyniad Gwreiddiol

See attached document.

Cadernid


Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult

Drag side panels here (optional)
end content